RASIPNIŠTVO

Primanja zaposlenika državnih ministarstava: Više od 250 miliona potrošili na plaće!

Ministarstvo odbrane BiH isplatilo čak 193.575.076 KM, a Ministarstvo vanjskih poslova BiH ukupno za uposlenike dalo 24.184.530 KM

Državna ministarstva u pandemiji nisu štedjela. Avaz

Piše: E. Halimić

23.8.2021

Više od 250 miliona maraka (253.222.364 KM) potrošila su državna ministarstva u prošloj pandemijskoj godini na plaće i naknade za uposlene, pokazali su to revizorski izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH.

Naime, Ured je objavio detaljne finansijske izvještaje za devet državnih ministarstava.


Brojne zamjerke

U izvještaju za Ministarstvo civilnih poslova BiH navodi se da je u 2020. bruto za plaće uposlenika i njihove naknade potrošeno 4.003.532 KM.

Prema finansijskom izvještaju Ministarstva finansija i trezora BiH, za plaće je izdvojeno 4.856.160 KM.

- Bruto plaće i naknade su za 97.445 KM više u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica većeg prosječnog broja zaposlenih - navodi se u izvještaju.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH potrošilo je na plaće 3.035.522 KM, a prosječan broj zaposlenih za koje su isplaćene bruto plaće u Ministarstvu iznosio je 105.

Ministarstvo odbrane BiH za plaće i naknade dalo je čak 193.575.076 KM.

- Bruto plaće i naknade su više u odnosu na prethodnu godinu za 2.921.551 KM, što je posljedica izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojom su povećani dotadašnji koeficijenti za profesionalna vojna lica od 1. do 8. platnog razreda - naglašeno je u izvještaju.

Ministarstvo pravde BiH, zaključno s 31. decembrom 2020., potrošilo je 5.592.363 marke, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 5.260.547 KM.


Primanja diplomata

Nisu štedjeli ni u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Ukupno je potrošeno 24.184.530 KM.

- Na sjedište Ministarstva se odnosi 4.274.755 KM, a na DKP-ove BiH 13.596.513 KM - navedeno je u izvještaju.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice isplatilo je 3.133.297 KM plaća i naknada, što je manje za 4.370 KM u odnosu na prethodnu godinu. Prosječan broj zaposlenih za koje su isplaćene bruto plaće u Ministarstvu bio je 108.

Naknade za prijevoz

Ministarstvo sigurnosti BiH na plaće je potrošilo 9.581.337 KM.

No, uočene su nepravilnosti kada je riječ o naknadama za prijevoz na posao i s posla.

-U pojedinim zahtjevima za ostvarivanje naknade za prijevoz nije uzimana najkraća saobraćajna putna komunikacija na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta rada korisnika naknade - naveli su revizori.


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.