KANTON SARAJEVO

Pojačani inspekcijski nadzori u predškolskim i školskim ustanovama i u vozilima javnog gradskog prevoza

Insistiram na permanentnom generisanju javne vrijednosti, a što se može postići samo kvalitetnom isporukom javnih usluga, rekao je Halilović

Fahir Halilović, Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS. Avaz

L. M.

6.9.2021

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će u ovoj sedmici započeti sa inspekcijskim nadzorima u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama, a sve sa krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica.


                                                                                                               

Korektivne mjere

- U postupcima inspekcijskih nadzora, inspektori će uglavnom djelovati preventivnim mjerama na način da će subjekte nadzora upoznavati sa obavezama iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i mjerama i preporukama Federalnog i Kantonalnog Kriznog štaba i sankcijama u slučajevima njihovog nepridržavanja, da će ukazivati na štetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridržavanja zakona i mjera i preporuka, upoznavati subjekte nadzora o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, davati informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i mjera i preporuka, te da će s tim u vezi, graditi povjerenje sa subjektima nadzora - naveli su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

U slučaju da se utvrde nepravilnosti i nezakonitosti, djelovat će se korektivnim mjerama na način da će inspektori donositi rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, kako bi na taj način izbjegli nepopularne represivne mjere.

Strateški cilj

Inspektori će prethodno sačiniti tzv. "checking liste" propisanih mjera koje će prezentovati menadžentu škola i predškolskih ustanova i od kojih će biti traženo da i sami zahtjevaju poštivanje ovih mjera od strane nastavnog i nenastavnog osoblja kao i učenika. 

- Na ovaj način će i menadžment doprinositi osiguranju zakonitosti, i s tim u vezi izgradnji i unapređenju povjerenja i legitimiteta kao ključne dimenzije konkurentnosti isporučene javne vrijednosti. Kao glavni menadžer Kantonalne uprave za inspekcijske poslove insistiram na permanentnom generisanju javne vrijednosti, a što se može postići samo kvalitetnom isporukom javnih usluga i uz stalna poboljšanja. Naš strateški cilj je da uspostavimo potpuno povjerenje na relaciji inspekcije – subjekti nadzora i inspekcije – građani - istakao je direktor ove ustanove, Fahir Halilović.Poštivanje propisane fizičke distance

Osim pojačanih inspekcijskih nadzora u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama, kako zbog potencijalne opasnosti širenja epidemije COVID 19, tako i zbog zaprimljenih predstavki građana, intenzivni inspekcijski nadzori će se provoditi i u vozilima javnog gradskog saobraćaja oba prijevoznika. 

- U odnosu na dosadašnja iskustva inspekcija će se postupcima inspekcijskih nadzora fokusirati na kontrolu poštivanja propisane fizičke distance, nošenja maski, kao i obezbjeđenje tzv. Covid redara, kako bismo i ovom slučaju koordinirano osigurali neometano obavljanje poslova od strane subjekata nadzora u okvirima zakona i propisanih mjera - kazao je Halilović.


Prioritet u radu nadležnih inspekcija

Najavljeni pojačani inspekcijski nadzori će u narednom periodu biti prioritet u radu nadležnih inspekcija, zajedno sa pojačanim inspekcijskim nadzorima u ugostiteljskim objektima koji se provode u skladu sa navedenim zaključkom Vlade KS.

- Zbog javnosti, želim napomenuti da je barijera za potpuno efikasnu realizaciju najavljenih inspekcijskih nadzora nedovoljna popunjenost nadležne inspekcije u odnosu na sitematizirani broj radnih mjesta. Međutim, i pored toga, nastojat ćemo sa raspoloživim ljudskim resursima da kvalitetno osiguramo zakonitost i zaštitu javnog i privatnog interesa što je naša ključna misija - zaključio je Halilović.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.