NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJ

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić za "Avaz": Još jedan sektor u BiH usklađen s EU

Evropske komisije predstavlja dostizanje strateškog cilja Agencije za bankarstvo FBiH koji ima veliku važnost za BiH, kaže Mahmuzić

EU pozitivno ocijenila entitetske agencije za bankarstvo u BiH. Avaz

Piše: E. Halimić

4.10.2021

Dok vlast na državnom nivou čini sve da zaustavi napredak BiH na evropskom putu, stručnjaci na pravim pozicijama svojim trudom i zalaganjem ispunjavaju brojne evropske obaveze.

U sivilu negativnih informacija koje svakodnevno dobijamo, kao svijetla tačka na kraju tunela stigla je potvrda Evropske unije da je revizorski bankarski sistem u BiH upotpunosti usklađen s najvišim standardima.


Entitetske agencije

Naime, Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS dobile su odluku EU o istovjetnosti nadzornih i regulatornih zahtjeva određenih trećih zemalja i državnih područja za potrebe tretmana izloženosti u skladu s EU.

Ovom odlukom EU potvrđuje da je bh. sistem nadzora nad bankarskim sistemom istovjetan s onim u EU ali i sa još dvadesetak država u svijetu koje su do sad uspjele zadovoljiti rigorozne evropske standarde.

Direktor Agencije za bankarstvo Jasmin Mahmuzić za portal „Avaza“ kazao je da odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije.

- U kontekstu trenutnih prilika i potreba za poboljšanjem ekonomskog statusa BiH, posljednja odluka EK predstavlja najznačajniji događaj u 2021. godini u oblasti ekonomije, bankarstva i finansija. Provedbena odluka Evropske komisije predstavlja dostizanje strateškog cilja Agencije za bankarstvo FBiH koji ima veliku važnost za Bosnu i Hercegovinu, bankarski sistem, ekonomiju i građane – istakao je Mahmuzić.

Dodao je da u periodu od 2017. godine do danas Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS sprovele su ključne strateške aktivnosti na usklađivanju regulatornog i supervizorskog okvira u Bosni i Hercegovini sa relevantnim uredbama i direktivama EU.Rezultati procjena ekvivalencije su dalekosežni

Mahmuzić: Najbolja vijest u ovoj godini. Avaz

- Postupak procjene ekvivalencije je iniciran od strane agencija za bankarstvo i uključivao je detaljne preglede, koordinaciju i dokumentovanje zahtjeva u skladu sa principima koje propisuje EK i Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA). Direktne kontrolne aktivnosti i provjere od strane EBA-e sprovedene su u drugoj polovini 2019. godine, a što je uključilo i posjete Bosni i Hercegovini od strane vodećih eksperata po pitanju supervizije i regulatornog okvira. Nažalost, pandemija virusnog oboljenja COVID-19 dovela je do usporavanja aktivnosti u toku 2020. godine i posvećenosti pitanjima zaštite ekonomije i građana. Intenzivne aktivnosti na strani EBA-e i EK nastavljene su u 2021. godini – pojasnio je Mahmuzić.

Prema njegovim riječima, koordinacija aktivnosti od strane entitetskih agencija za bankarstvo imala je podršku Udruženja banaka u BiH, entitetskih ministarstava finansija, Centralne banke BiH, značajnih privrednih subjekata koji su obuhvaćeni posjetama i kontrolama od strane EBA-e.

- Rezultati procjena ekvivalencije su dalekosežni i uključuju razumijevanje da li je stepen primjene regulatornog i supervizorskog okvira u Bosni i Hercegovini takav da osigurava efekte koji su istovjetni onima u EU. Provjere i potvrde sprovode se u važnim segmentima kao što su: efikasne i adekvatne zaštite deponenata i potrošača - korisnika finansijskih usluga, stabilnost i integritet domaćeg finansijskog sistema, saradnja između različitih učesnika finansijskog sistema, uključujući regulatore i supervizore, pravilne primjene i provođenja relevantnih međunarodno dogovorenih standarda koji su transponovani iz zakonodavstva EU – kazao nam je Mahmuzić.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.