NA LICITACIJI

Grad Bijeljina prodaje zemljište: Početna cijena od 20 KM po metru kvadratnom

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni da uplate iznos od 10 odsto od početne prodajne cijene

N. Aj. / Srna

Licitacija zemljišta u Industrijskoj zoni tri

Foto: Ilustracija


Grad Bijeljina organizovat će 18. oktobra licitaciju za prodaju građevinskog zemljišta u svojini grada u Industrijskoj zoni tri, namijenjenog za izgradnju objekata poslovno-proizvodne zone sa akcentom na industriju i malu privredu.

Riječ je o njivi pete klase od 7.001 metar kvadratni sa početnom cijenom od 20 KM po metru kvadratnom, odnosno ukupno 140.020 KM.

- Zemljište je opremljeno osnovnom infrastrukturom, saobraćajnicom, vodovodnom i elektrodistributivnom mrežom - objavljeno je na sajtu grada.

Usmeno javno nadmetanje, na kojem imaju pravo da učestvuju sva fizička i pravna lica, bit će održano u zgradi Gradske uprave Bijeljine, u velikoj sali od 15 sati.

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni da uplate iznos od 10 posto od početne prodajne cijene, koja se uplaćuje na jedinstveni račun trezora grada Bijeljine broj 555-001-00777777-70, prije početka licitacionog postupka, a dokaz o izvršenoj uplati da predaju komisiji.

U oglasu je navedeno da učesnik licitacije sa kojim bude zaključen ugovor može platiti jednokratno prodajnu cijenu građevinske parcele, s tim da se kupoprodajna cijena umanjuje za 10 posto.

Više o temi Bijeljina

POLJOPRIVREDA
Bez sela nema razvoja
NA VRH

Podijeli članak na