SAOPĆENJE

OSCE: Prekinuti diskriminatornu praksu "dvije škole pod jednim krovom"

Postoji 56 škola, u što spadaju centralne i područne škole, koje su pogođene fenomenom “dvije škole pod jednim krovom“, to je 46 osnovnih i deset srednjih škola

Škole su smještene na 28 lokacija. Fena

L. M. /Fena

8.10.2021

Misija OSCE u BiH podsjeća nadležne institucije u BiH na nužnost poduzimanja konkretnih koraka kako bi se prekinula praksa “dvije škole pod jednim krovom”, ističući kako ta praksa predstavlja kršenje međunarodnih konvencija i domaćeg zakonodavstva.

-To je diskriminatorna praksa za koju se može očekivati da će imati štetan uticaj na djecu i sposobnost BiH da se razvije kao demokratska i inkluzivna država – rečeno je Feni iz OSCE-a u vezi sa i dalje prisutnom praksom u BiH “dvije škole pod jednim krovom”.
Dugoročno rješenje

Napominju da je Misija više puta pozivala sve nadležne organe da riješe ovo pitanje i iznađu dugoročno rješenje koje će zbližiti učenike, umjesto da ih razdvaja po etničkoj osnovi.

-U našem izvještaju iz 2018. godine: Dvije škole pod jednim krovom ”Najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini", podsjetili smo nadležne domaće vlasti na njihovu obavezu da uklone ovu diskriminatornu praksu i predložili preporuke za unapređenje vizije mirne, stabilne i multietničke BiH – naglašavaju iz OSCE-a.

Prema njihovim podacima, postoji 56 škola, u što spadaju centralne i područne škole, koje su pogođene fenomenom “dvije škole pod jednim krovom“, to je 46 osnovnih i deset srednjih škola. Ove škole su smještene na 28 lokacija.

Pored toga, OSCE pozdravlja odluku Ustavnog suda BiH u vezi sa praksom “dvije škole pod jednim krovom“ u Srednjobosanskom kantonu. Sud je odlučivao po apelaciji Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, te je utvrdio da su niži sudovi svojim odlukama prekršili zabranu diskriminacije propisanu Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

-Prema toj odluci, Ustavni sud BiH je ukinuo odluku Vrhovnog suda FBiH i vratio je nižem sudu na ponovni postupak. Slučaj je još u toku jer Vrhovni sud FBiH tek treba donijeti odluku u skladu sa Ustavom BiH i Evropskim sudom za ljudska prava - navode iz OSCE-a.

Konkretni koraci

Naglašavaju također da postoji niz konkretnih koraka koji se mogu poduzeti kako bi se prekinula praksa "dvije škole pod jednim krovom“ u BiH.

Cilj bi trebao biti, kako podvlače, uspostavljanje inkluzivnih škola u kojima djeca zajedno pohađaju mnoge časove i, dok se jezičke i kulturne razlike priznaju i poštuju, uključujući i kroz odvojene časove jezika i vjeronauke, djeca se poučavaju na osnovu nastavnih planova i programa koji promoviraju toleranciju i kritičko mišljenje, i koji učenicima nude višestruke perspektive.

-Misija preporučuje odgovornim vlastima da se uključe u politički dijalog s ciljem razvoja inkluzivnog pristupa koji eliminira diskriminaciju. Takođe preporučuje administrativno i pravno ujedinjenje škola kako bi se sistematski povećala interakcija među djecom, reformirali postojeći nastavni planovi i programi i osiguralo puno poštivanje sudskih odluka – poručuju iz OSCE-a.

Diskriminatorne prakse

Pojašnjavaju da preporuke Misije imaju za cilj uklanjanje diskriminatorne prakse i povećanje inkluzivnosti u školama, čime se poboljšava kvalitet obrazovanja općenito.

U konačnici, na vlastima u BiH je, zaključuju, da odluče kako će okončati praksu “dvije škole pod jednim krovom“, ali od vitalnog je značaja da se to učini što prije.

-Misija OSCE-a spremna je podržati vlasti u BiH u koncipiranju tog puta ka rješavanju ovog pitanja i provedbi dogovorenih mjera – naglašavaju iz OSCE misije u BiH.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.