ZAVRŠENA 43. SJEDNICA

Skupština KS usvojila inicijativu Zvonka Marića: Obavezuje se Vlada KS da razmotri smanjenje školarine studentima UNSA

Prošle godine im je naplaćeno nešto što nije korišteno, naveo je Marić

L. Memčić

Zastupnik SBB-a Zvonko Marić

Foto: printscreen


Na prvom dijelu 43. sjednice Skupštine KS koja je završena danas, Zvonko Marić, zastupnik SBB-a, podnio je zastupničku inicijativu kojom se obavezuje Ministartstvo visokog obrazovanja da u saradnji sa Komisijom za visoko obrazovanje i predstavnicima studenata izvrše nadzor za provođenje Zakona o visokom obrazovanju u vezi sa normama koje se odnose na plaćanje članarine u bilbiotekama, tretiranje studenata sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom na Univerzitetu u Sarajevu i da se izvrši nadzor nad naplatom 20 KM za potrebe Informacionog sistema.

Zbog specifičnosti odvijanja nastave, prema riječima Marića, studenti nisu u potpunom kapacitetu koristili sale za vježbu.

- Zbog toga pokrećem inicijativu da Ministarstvo obrazovanja i Vlada razmotre procentualno smanjenje školarine za 2021.2022 godinu za te studnete. Prošle godine im je naplaćeno nešto što nije korišteno – naveo je Marić na prvom dijelu sjednice.

Skupština KS usvojila je ovu inicijativu jednoglasno.

NA VRH

Podijeli članak na