U SARAJEVU

Nelson i Satler, ambasadori SAD i EU u BiH, te zamjenik šefa OSCE Misije sutra na pokretanju Skupštine građana BiH

Pismo koje su potpisali ambasadori EU, SAD i Misije OSCE-a u BiH, upućeno je na 4.000 nasumično odabranih domaćinstava

N. Aj.

Ambasadori Nelson i Satler

Foto: Arhiv


Evropska unija u BiH je pokrenula Skupštinu građana, inovativni model deliberativne demokratije, koji nudi jedinstvenu priliku građanima u BiH da direktno izraze svoje stavove o ustavnim i izbornim reformama, da preporuče konkretna rješenja za eliminaciju diskriminatornih odredbi Ustava BiH i za unapređenje Izbornog zakona. 

Ovaj proces se zasniva na dva kruga slučajnog odabira građana kao reprezentativnog uzorka stanovništva zemlje. Tokom pripremne faze procesa, koja je završena u avgustu ove godine, obavljen je prvi krug. Pismo koje su potpisali ambasadori EU, SAD i Misije OSCE-a u BiH, upućeno je na 4.000 nasumično odabranih domaćinstava, pozivajući građane da iskažu svoj interes za učešće u Skupštini građana BiH registracijom putem web stranice www.skupstinagradjana.ba.

Drugi krug nasumičnog odabira građana će se održati u četvrtak, 4. novembra 2021. godine u Sarajevu, u Međunarodnom centru za djecu i mlade na Grbavici (Kemala Kapetanovića 17), mjestu koje je prilagođeno mjerama Covid-19. Među onima koji su se prijavili za učešće u Skupštini građana BiH, konačna grupa od ukupno 57 članova Skupštine će biti nasumično odabrana uz pomoć kompjuterskog softvera i ždrijebanja.

Prije početka događaja, u 11 sati, bit će upriličene izjave za medije ambasadora EU u BiH Johana Satlera (Johann Sattler), ambasadora SAD u BiH Erika Nelsona (Eric) i zamjenika šefa Misije OSCE-a u BiH Dmitrija Iordanidija.

Događaj će početi u 11.30 sati, a bit će otvoren za javnost (uživo prijenos) i medije putem Facebook stranice EU u BiH, Facebook stranice događaja kao i Zoom platforme.

Više informacija o Skupštini građana u BiH je dostupno na web stranici www.skupstinagradjana.ba.

NA VRH

Podijeli članak na