DONESENA ODLUKA

Kanton Sarajevo po prvi put kroz poticaje podržava filmsku produkciju

Cilj je stvaranje povoljnih uslova za razvoj struke i projekata iz područja filmske djelatnosti, kao i promocije kulturnih, proizvodnih i uslužnih potencijala Kantona Sarajevo, kao produkcijske lokacije

N. Aj.

Filmska produkcija

Foto: Ilustracija


Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju, koja omogućava da se, po prvi put, kroz poticaje finansira filmska industrija u Kantonu Sarajevo.

Uredbom se uređuju uslovi i postupak dodjele sredstava za ulaganja u proizvodnju filmskog djela u KS, odnosno vrste, visine i način korištenja sredstava iz Budžeta KS u cilju poticanja filmskog stvaralaštva i njegove distribucije. Cilj je stvaranje povoljnih uslova za razvoj struke i projekata iz područja filmske djelatnosti, kao i promocije kulturnih, proizvodnih i uslužnih potencijala Kantona Sarajevo, kao produkcijske lokacije, navedeno je.

Nove kreacije i ideje

- Donošenjem ove Uredbe omogućava se obezbjeđenje poticaja za filmsko stvaralaštvo, pomoć da filmski producenti, uz saradnju sa filmskim stvaraocima-režiserima, scenaristima, filmskim glumcima i svim drugim filmskim umjetnicima i saradnicima koji učestvuju u stvaranju filma nastave razvoj filmske industrije na ovim prostorima, koja čini ovu zemlju prepoznatljivom po svojim uspjesima u svijetu filma. Razvijena produkcija predstavlja vrijedan izlaz Bosne i Hercegovine u svijet filma i omogućuje da filmski svijet donese u našu zemlju nove kreacije i ideje, da pospiješi razvoj turizma i svestrano povezivanje istinskih vrijednosti jedne male zemlje sa velikim svjetskim kulturama i sistemima vrijednosti - istakao je ministar kulture i sporta KS Samir Avdić.

Poticaji će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva i uz propisane uslove, kao bespovratna sredstva u iznosu 30 posto prihvatljivih i opravdanih troškova utrošenih za proizvodnju audiovizuelnog djela na teritoriji Kantona Sarajevo, u skladu sa izvještajem ovlaštene revizorske kuće.

Ne više od 600.000 KM

- Poticaji za pojedinačno audiovizuelno djelo ne mogu iznositi više od 600.000 KM, osim u slučaju djela koje je od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo i zbog toga je predmet posebne odluke o maksimalnim prihvatljivim troškovima. Ministarstvo će isplatiti odobreni iznos poticajnih sredstava nakon završene proizvodnje audiovizuelnog djela, ako su ispunjene sve propisane obaveze - dodao je ministar Avdić.

Cjelokupan tekst Uredbe, sa svim odredbama za ostvarivanje poticaja, bit će objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” naredne sedmice.

Neovisno od ovih poticaja, resorno Ministartvo će nastaviti sufinansirati i filmske projekte odabrane kroz javne pozive svake budžetske godine.

Više o temi Vlada Kantona Sarajevo

NA VRH

Podijeli članak na