TEMATSKA RASPRAVA

Vijeće Kongresa bošnjačih intelektualaca: Dodik, cjelokupna struktura SNSD-a i rukovodstvo HNS-a su odgovorni za krizu

Očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini treba biti apsolutni prioritet svih institucija, ustanova i građana

H. J. I.

Sa tematske rasprave

Foto: VKBI


Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca obavila je tematsku raspravu o aktuelnoj društveno političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. 

Donijeli su 14 zaključaka i stavova, koje prenosimo u cijelosti. 

- Očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini treba biti apsolutni prioritet svih institucija, ustanova i građana BiH. Prijetnje upotrebom "sile", kako je SNSD poručio svojom Deklaracijom sa Pala, smatramo ozbiljnom prijetnjom miru i stabilnosti. Odgovor na ove prijetnje mora biti oprez i spremnost institucija, kao i građana Bosne i Hercegovine da ne dozvole narušavanje mira i istovremeno treba učvrstiti opredjeljenje da se neće dozvoliti bilo kakvo rasturanje ili podjela Bosne i Hercegovine.

Dejtonski sporazum parcijalno provođen

- Skupština vijeća smatra da je Dejtonski sporazum proteklih 25 godina parcijalno provođen, da se neki aneksi ne poštuju (Aneks 1B), neki su parcijalno (Aneks VII), a neki aneksi nisu uopće provedeni (Aneks IX), te da je aktuelna društveno politička kriza uzrokovana neadekvatnim aktivnostima bosanskohercegovačkih vladajućih struktura u posljednjoj deceniji, kao i neprovođenjem obaveza od strane međunarodnih predstavnika, posebno neprincipijelne, nejasne i uglavnom neadekvatne politike zvaničnika Europske unije.

- Skupština zahtjeva promtno uključivanje i akciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine u kontekstu neustavnih i nezakonitih blokada rada institucija BiH, kao i otvorenih prijetnji rušenja postojećeg ustavno-pravnog poretka u BiH.

- Skupština odgovornim za postojeću krizu smatra člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, kao i cjelokupnu strukturu SNSD i rukovodstvo HNS-a, koji uživaju podršku službenog Beograda i Zagreba.

- Cijenimo da su reakcije vladajućih bosanskohercegovačkih političkih organizacija u institucijama BiH nedovoljne, neadekvatne, često nekompetentne i neblagovremene, te je odmah neophodno izraditi zajedničku političku platformu, koja će biti utemeljena na odbrani međunarodno-pravnog subjektiviteta, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. U timove za izradu platforme uključiti relevantne predstavnike iz reda akademske zajednice i organizacija civilnog društva.

Pregovori bez ucjena, pritisaka i ultimatuma

- Skupština VKBI zahtjeva i traži od svih domaćih i međunarodnih pregovarača, posebno od OHR-a, članova PIC-a i ambasadora delegacije EU u BIH, koji učestvuju u aktuelnim pregovorima o Ustavnim promjenama i izmjenama Izbornog zakona, da odmah prekinu i odustanu od narativa kojima se predsjednici političkih stranaka (samo)predstavljaju kao predstavnici "naroda". Ova formulacija, koja se zlonamjerno plasira i od predsjednika susjednih država Srbije i Hrvatske, apolutno je neustavna i nezakonita i kao takva ne postoji u političko-pravnom sistemu u Bosni i Hercegovini. 

Zahtjevamo od predsjednika političkih stranaka iz BiH, posebno onih koji se zalažu za demokratsku BiH, državu ravnopravnih građana i naroda, da se jasno javno ograde od podvala koje dolaze od "rasturača" države BiH u kontekstu da bilo ko ima legitimaciju predstavljati bilo koji narod u BiH. Ovaj narativ ima cilj Bosnu i Hercegovinu predstaviti kao etno-nacionalnu zajednicu tri naroda, koja se po tom osnovu kao takva može i podijeliti, a ne kao državu koja je kroz višestoljetnu prošlost unikatno oblikovala svoje vjerske i kulturološke različitosti kao bogatstvo jedne jedinstvene cjeline koja se ne može dijeliti.

- Skupština VKBI smatra neprihvatljivim bilo kakve promjene Ustava BiH koje vode daljnjoj segregaciji, etno-teritorijalnoj podjeli i bilo kojoj vrsti diskriminacije građana BiH. Zahtjevamo da se pregovori vode bez ucjena, pritisaka i ultimatuma već isključivo na temelju međunarodno pravnog poretka koji podrazumijeva inplementaciju presuda sudova UN, Evropskog suda za ljudska prava, sudova Bosne i Hercegovine, mišljenja Venecijanske komisije iz 2005. godine i preporuka EU izraženih u 14 tačaka. 

Implementacija presuda međunarodnih i domaćih sudova podrazumijeva izmjene svih diskriminatorskih odredbi postojećeg Ustava BiH, koji je kao Aneks IV Dejtonskog sporazuma parafiran decembra 1995. godine, kada presude nisu postojale. Posebno upozoravamo predstavnike međunarodne zajednice da razmotre svoje pozicije u kontekstu pregovaranja sa onim političkim predstavicima koji negiraju pravosnažno presuđeni genocid i zalažu se za nekažnjavanje presuđenih ratnih zločinaca.

Pitanje državne imovine

- Skupština VKBI predlaže da se od strane zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u oba doma, razmotre Principi za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, koje su usaglasile VKBI, SGV, HNV i Forum parlamenataraca BiH, a koji su podržani od desetine drugih NGO, kao i više od 50.000 građana Bosne i Hercegovine putem aplikacije www.izmjeneustava.com, koji mogu biti zajednički sadržilac za sve buduće pregovore po ovom pitanju.

- Sve pregovore oko izmjena Ustava BiH i Izbornog zakona treba odmah vratiti u institucije Bosne i Hercegovine, prije svega u Parlamentarnu Skupštinu Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH. Politički lideri na ovome trebaju insistirati i postaviti kao uslov daljnjih pregovaranja svim medijatorima koji dolaze iz međunarodne zajednice.

- Skupština Vijeća ohrabruje i poziva sve zastupnike u Parlamentarnoj Skupštini BiH, koji su jedini nadležni da mijenjaju Ustav Bosne i Hercegovine, da ostanu stameni na principima koji će kroz izmjene Ustava BiH, obezbjediti zaštitu i promociju temeljnih ljudskih prava i sloboda svakom građaninu BiH, kao i ravnopravnost svakom narodu i ostalima na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

- Pitanje državne imovine Bosne i Hercegovine definisano je ustavom BiH, a potom i pravosnažnom presudom Suda Bosne i Hercegovine kojom je potvrđeno da je državna imovina imovina Bosne i Hercegovine i ista se tek nakon upisa u državno vlasništvo može samo Zakonom ustupati nižim nivoima vlasti. Obzirom da je u proteklim godinama došlo do nezakonitog raspolaganja i prometovanja državnom imovinom od strane entiteta i moguće drugih nižih nivoa vlasti, čime je izvršena i najveća pljačka države, neophodno je obaviti adekvatne istrage i procesuirati vinovnike nezakonitih ponašanja.

Članstvo u NATO savezu

- Skupština Vijeća je iznova potvrdila stav da je najznačajniji, najvažniji i najprioritetniji interes bošnjačkog naroda država Bosna i Hercegovina, čija je perspektiva u euroatlanskim integracijama. Posebno važnim smatramo istaći put Bosne i Hercegovine u NATO alijansu, što je definisano članom 84. Zakona o odbrani BiH: 

"Parlamentarna skupština, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provest će potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a". Bilo kakav drugi vojni savez ili alijansa ili vojna neutranost Bosne i Hercegovine može se definisati samo izmjenom ovog člana Zakona, a nikako jednostarnim nezakonitim političkim akcijama ili primjenom sile.

- Skupština stoji na stanovištu da država Bosna i Hercegovina nema alternativu te da se njen međunarodno-pravni subjetivitet, teritorijalni integritet i suverentitet moraju braniti svim raspoloživim demokratskim sredstvima.

- Sa iznesenim stavovima i zaključcima upoznaće se domaći i međunarodni politički predstavnici, kao i građani Bosne i Hercegovine, putem sredstava informisanja, zaključili su na skupštini Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Više o temi Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca

NA VRH

Podijeli članak na