PRENOSIMO

Slovenski mediji: Upitna diploma sudije Vrhovnog suda Branka Masleše

Kako navode, ima diplomu Pravnog fakulteta u Sarajevu bez pečata i potpisa

H. J. I.

Branko Masleša

Foto: Avaz


Slovenski portal Siol objavio je prvu informaciju, a ubrzo su se pojavile jasne optužbe da diploma sudije Branka Masleše nije prava. Nedostaje potpis, vodeni žig i grb tadašnje države.

- Čini se da je Pravni fakultet u Sarajevu desetak dana radio puno radno vrijeme kako bi slovenskoj javnosti prodao priču o autentičnosti diplome Branka Masleše, ali su napravili previše očitih grešaka koje izražavaju više sumnje u autentičnost diplome - pišu slovenski mediji nakon što su poslali dvije poruke u kojima su od dekanese Pravnog fakulteta u Sarajevu dr. Zinke Grbo zatražili nekoliko odgovora na konkretna pitanja koji bi razjasnili sva pitanja o studiju suca Vrhovnog suda Branka Masleše na Pravnom fakultetu u Sarajevu. 

  • Faksimil zahtjeva novinara portala Siol

    Faksimil zahtjeva novinara portala Siol

    Foto: Siol


Diploma nema potpisa i pečata

- Na diplomi poslanoj na Siol, u samom nazivu diplome vidljivo je da rektor Univerziteta u Sarajevu i dekan Pravnog fakulteta Sarajevo pečatom Univerziteta I njegovim potpisima da je XYX diplomirao. Ali na poslanom dokumentu nema potpisa ni pečata - navode.

Internetski medij Siol objavio je primjerak sarajevske diplome Branka Masleše. No nakon što je vijest objavljena, novinar portala Prava Luka Perš otkrio je da diploma nije potpisana. Drugi su primijetili da to nije ni ovjereno pečatom. Tomaž Štih je na Twitteru objavio nekoliko diploma pod svojim imenom @Libertarec, gdje se vidi nekoliko razlika između diplome Branka Masleše i drugih. 

Na diplomama u bivšoj zajedničkoj Jugoslaviji često je bio i grb tadašnje republike. Određeni izvori su nas upozorili da u diplomi nedostaje i diploma i potpis tadašnjeg rektora Pravnog fakulteta Sarajevo. Što je bitno, jer svaka diploma uvijek ima potpis dekana fakulteta. U diplomi je navedeno da rektor Univerziteta u Sarajevu i dekan Pravnog fakulteta jamče autentičnost pečatom i potpisom Univerziteta. Ali na diplomi nema potpisa i nema pečata. 

Mediji pozivaju dekanesu Pravnog fakulteta u Sarajevu dr. Zinku Grbo da konkretno odgovori na pitanja koja su tokom vikenda poslali, za razliku od odgovora koje je medij Desno dobio. Tvrde kako je autor informacije odmah nakon prvih pitanja iz pouzdanih izvora dobio pouzdane informacije da je u Sarajevu zavladala panika. To se vidi i iz njihovih odgovora koji su bili potpuno nejasni. Također tvrde da su slali svoje ljude u arhiv Pravnog fakulteta u Sarajevu, gdje im je zabranjen ulazak u arhiv.

  • Faksimil diplome Branka Masleše

    Faksimil diplome Branka Masleše

    Foto: Siol


Postavili konkretna pitanja

- Vrijeme je da dekanesa Pravnog fakulteta Sarajevo dr. Zinka Grbo prestane raditi za interese utjecajnih pojedinaca slovenskog pravosuđa i da daje stvarne i konkretne odgovore, a ne "potvrdne", kako je izrazila u odgovorima na naša pitanja. Stoga smo joj poslali sljedeća konkretna pitanja na koja dio slovenske javnosti i građana Republike Slovenije traži konkretne odgovore. Pitanja su sljedeća:

Koji je datum i broj diplome ili uvjerenja o završenom studiju g. Branka Masleše i ko ju je i kada izdao?

Koje je obrazovanje stekao na Vašem fakultetu Branko Masleša?

Zašto nam do sada niste poslali kopiju izvornika gore navedenih dokumenata?

Molimo dostavite kopiju originalnog registra studenata koji su diplomirali 1975. godine i podatke o broju studenata.

Dostavite mi nastavni plan i program Vašeg fakulteta koji je vrijedio za 1975. godinu.

Koliko je ispita položio g. Branko Masleša tokom studija na Vašem fakultetu i s kojim prosjekom je položio svaku godinu studija?

Molimo dostavite kopiju dokumenta ili indeksa ili registra procjena za svaku godinu!

Koje godine je godine upisao Vaš fakultet Branko Masleša?

Je li gospodin Branko Masleša polagao prijemne ispite zbog upisa na studij Vašeg fakulteta? Odnosno, na temelju čega je upisan na vaš pravni fakultet?

- Spašavanje vojnika Branka nije vaš problem, već problem Slovenije. Zato prestanite igrati čudnu igru ​​u kojoj nećete biti pobjednik! To također šteti ugledu vaše ustanove. Vrijeme je za davanje odgovora, kako traži slovenska javnost, i cirkus oko Pravnog fakulteta u Sarajevu će biti gotov za sekundu - upozoravaju mediji dekanesu Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Više o temi Slovenija

NA VRH

Podijeli članak na