U 10:30 SATI

Sud BiH danas izriče drugostepenu presudu Sakibu Mahmuljinu

Vijeće je optuženom izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od deset godina

Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu. AVAZ

A. O.

28.4.2022

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine će danas, nakon ukidanja prvostepene presude i održanog pretresa, izreći drugostepenu presudu u predmetu Sakib Mahmuljin. Izricanje presude je zakazano za 10:30 sati u sudnici 6.


Jedinstvena kazna

Prvostepenom presudom od 22.1.2021. godine optuženi Sakib Mahmuljin oglašen je krivim da je, radnjama u tačkama 1.a), b), c) i d) osuđujućeg dijela izreke presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika – nečovječno postupanje, iz člana 143. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ (KZSFRJ), radnjama u tačkama 1.b) i 2.a) osuđujućeg dijela izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – ubistvo iz člana 144. KZSFRJ, radnjama u tačkama 1.a), b), c), d), 2.b), c), d), e), f), g), h), i) i j) krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – nečovječno postupanje iz člana 144. KZSFRJ, te radnjama u tački 2.k) osuđujućeg dijela izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva – nečovječno postupanje iz člana 142. stav 1. KZSFRJ, sve u vezi s članom 30. stav 2. istog Zakona.

Vijeće je optuženom izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina.


Odredbe člana

Na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKPBiH, optuženi je oslobođen optužbe da je radnjama u tačkama 1. c) i d) oslobađajućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 143. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno radnjama u tačkama 1. a), b), c) i d) oslobađajućeg dijela izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, a sve u vezi s članom 30. stav 2. istog Zakona. 

Na osnovu odredbe člana 283. tačka b) ZKPBiH, prema optuženom je odbijena optužba da je radnjama u tački 2.k) potvrđene optužnice od 23.12.2015. godine počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, u vezi s članom 30. stav 2. istog Zakona.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.