NA PET MJESECI

Odluka VSTV BiH: Glavnom tužiocu u Tuzli smanjena plaća

Tuženom je za navedeni disciplinski prekršaj, na osnovu odredaba izrečena navedena disciplinska mjera

A. O.

Sa ranije održane sjednice VSTV-a BiH

Foto: AGENCIJE


Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) u predmetu protiv tuženog Ljubić Tomislava, glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost imenovanog i izrečena disciplinska mjera: Smanjenje plaće za iznos od 10 posto na period od 5 (pet) mjeseci.

Odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tuženog, Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH donijela je odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog zato što je, i pored obaveze prema kojoj se pritužbe izjavljene na naredbe o neprovođenju/obustavi istrage trebaju riješiti najkasnije u roku od mjesec dana od dana prijema pritužbe u predmetima opšteg kriminala, odnosno u roku od tri mjeseca u predmetima u oblasti korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, te ratnih zločina, kako je to utvrđeno Obaveznim uputstvom Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine od 13.03.2015. godine, u pet predmeta odluku po pritužbi protiv naredbe o nesprovođenju istrage donio po isteku zakonom predviđenog roka, odnosno nakon proteka perioda, u jednom od tih predmeta, i do dvije godine i tri mjeseca nakon podnošenja pritužbe, čime je počinio disciplinski prekršaj „neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca“.

Tuženom je za navedeni disciplinski prekršaj, na osnovu odredaba izrečena navedena disciplinska mjera - smanjenje plaće za iznos od 10 posto na period od 5 (pet) mjeseci.

Protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije može se uložiti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH.

NA VRH

Podijeli članak na