KANTONALNO TUŽILAŠTVO

Predmet "Profit": O kupovini "Unioninvesta" i aktivnostima "Eurohausa"

Svjedok Enes Efendić kazao je da je od 2004. do 2015. radio u "Eurohausu", čiji je direktor bio Zijad Blekić, a Edin Dizdar njegov zamjenik

H. J. I. / Birn

Kantonalni sud u Sarajevu

Foto: BIRN


Na suđenju za nezakonito sticanje oko 30 miliona maraka u predmetu "Profit", svjedok Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu govorio je o kupovini firme "Unioninvest" i aktivnostima zaposlenih u brokerskoj kući "Eurohaus", te kako je on postavljen za predsjednika Nadzornog odbora iako se ne sjeća nekih poslovnih aktivnosti.

Svjedok Enes Efendić kazao je da je od 2004. do 2015. radio u "Eurohausu", čiji je direktor bio Zijad Blekić, a Edin Dizdar njegov zamjenik.

On je rekao da je vrijednosne papire "Unioninvesta" kupovao Jasmin Jusufranić, a da je "nekad dolazila i njegova majka Smiljka". Prema riječima Efendića, cijena dionica je bila od 40 do 150 maraka, te je "Eurohaus" bio dužan da raspiše tender, a firma "Vradis" je postala većinski vlasnik "Unioninvesta". Kazao je da on postaje član, odnosno predsjednik Nadzornog odbora "Unioninvesta".

- To mi je ponudio Muharem Bajrić iz "Eurohausa" - naveo je svjedok.

Imao tremu

Na pitanje tužioca Samira Selimovića kakve veze je Bajrić imao sa "Unioninvestom", svjedok je rekao da ne zna, a nije se mogao sjetiti ni procedure po kojoj je ušao u Nadzorni odbor.

U tom tijelu, kako je dodao, bili su i Lejla Smailbegović i Rašid Mulahusić, inače otac Armina Mulahusića iz "Eurohausa". Kazao je da su se direktori "Unioninvesta" mijenjali i da su na toj poziciji bili Ramiz Bibić, Nermana Šehović i Edin Dizdar, svi iz "Eurohausa".

Efendić je potvrdio da je "NLB" negdje 2011. uzeo, koliko se sjeća, sedam miliona sa računa, nakon čega više nisu dobijali naknade u Nadzornom odboru.

On je rekao da se ne sjeća odluke Nadzornog odbora s njegovim potpisom iz 2010. o investiranju u projekat "Zalik" u Mostaru. Kazao je da je došlo do promjene vlasničke strukture i da su se pojavili udjeličari, među kojima Hamdija Zvrko, Muharem Bajrić i Edin Dizdar.

Nakon odgovora da se nekih dešavanja ne sjeća, tužilac Selimović pitao je svjedoka kako je on shvatio svoju ulogu u Nadzornom odboru i da li je nadzirao šta radi direktor. Efendić je ponovo rekao da se ne sjeća.

Predsjedavajuća Vijeća Melika Murtezić više puta je pitala svjedoka da li ima zdravstvenih problema, da li ga je neko kontaktirao ili se boji da sebe ne inkriminiše s obzirom da izbjegava odgovore ili na neka pitanja šuti, uzdiše i saginje glavu. Efendić je rekao da samo ima tremu pošto je prvi put na suđenju.

Organizoani kriminal

Nakon pauze, Murtezić je prekinula njegovo ispitivanje i poučila ga o mogućnostima pravne pomoći i načinima svjedočenja o kojima treba da razmisli do narednog ročišta.

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela, optužnica tereti Zijada Blekića, Edina Dizdara, Ramiza Bibića, Muharema Bajrića, Armina i Elmu Mulahusić, Davera Halilbegovića, Hasana Ćelama, Nasera Dacu, Jasmina i Smiljku Jusufranić, Branislava Petrovića, Mirsada Imamovića, Edina Muftića, Edinu Halilbegović i Azru Blekić-Aydogan.

Oni su optuženi da su od 2006. do 2014. godine organizovali grupu koja je na nezakonit način – fiktivnom kupovinom dionica, manipulacijom na tržištu kapitala, te izvlačenjem novca kroz fiktivne pravne poslove – stekla imovinsku korist od oko 30 miliona maraka.

Na ročištu je saslušan i Almir Mirica, izvršni direktor u Sektoru trgovine i nadzora u Sarajevskoj berzi (SASE). On je kazao da je "Eurohaus" pristupio Sarajevskoj berzi 2004., a da je direktor "Eurohausa" Zijad Blekić bio predsjednik Nadzornog odbora SASE-a negdje od 2010. do 2012. godine.

Mirica je objasnio da se vrijednost dionica utvrđuje na osnovu ponude i potražnje, a da nije jednostavno objasniti šta utiče na ponudu i potražnju.

Odbijeni prijedlozi za ukidanje pritvora

On je rekao da je cijena dionica "Unioninvesta" dosta fluktuirala i da se kretala između 40 i 700 maraka. Kazao je da je 2008. pokrenut nadzor nakon trgovanja jednom dionicom i da je berzanska komisija izrekla opomenu za dvije brokerske kuće. Naveo je da se radilo o "Unibrokeru" i "ICM-u". On je pojasnio da se trgovanje jednom ili dvjema dionicama radi stvaranja privida prometa smatra manipulativnim.

Dizdarov branilac Asim Crnalić je insistirao da svjedok kaže koja je bila prosječna tržišna cijena dionica "Unioninvesta", predočavajući mu podatke za 2007. i 2008. godinu. Mirica je govorio o ponedrisanim cijenama, a na kraju se došlo do prosjeka od 450 maraka.

Svjedok je potvrdio da je moguće da dionice naglo rastu ukoliko se afirmativno piše o nekoj kompaniji ili ukoliko se najavljuje dolazak investicija.

Odgovarajući na pitanja optuženog Dizdara, svjedok je rekao da postoji problem nerazumijevanja tržišne cijene, na šta se nadovezao i optuženi Mulahusić svojim pitanjima. Mirica je kazao da više ekonomista može dati različite iznose iako se nastoji stvoriti utisak da je to egzaktna nauka.

Murtezić je na kraju ročišta rekla da su odbijeni prijedlozi za ukidanje pritvora Dizdaru i Jusufraniću, a nastavak suđenja je zakazan za 6. juli.

NA VRH

Podijeli članak na