DIREKTOR KUIP-A

Halilović s predstavnicima "Inicijative za vladavinu prava zapadnog Balkana": Razgovarali o borbi protiv korupcije

Uredu dostavljeno ukupno 1.425 informacija o utvrđenim činjenicama u okviru različitih upravnih oblasti nad kojima nadležne inspekcije provode inspekcijske nadzore

Sa današnjeg sastanka. Avaz

Piše: A. Č.

19.8.2022

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Fahir Halilović danas je u službenim prostorijama sa saradnicima održao ranije dogovoreni sastanak sa predstavnicima "Inicijative za vladavinu prava Zapadnog Balkana", WBROLI program koji finansira Vlada Velike Britanije.

Ovaj program djeluje u zemljama zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija). Glavna tema razgovora bila je komunikacija, koordinacija i saradnja sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo u oblasti borbe protiv korupcije i upravljanja kvalitetom.


Sprečavanje koruptivnih radnji

- Iskoristili smo priliku da goste upoznamo sa organizacionom strukturom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, nadležnim inspekcijama koje djeluju u okviru Uprave, kao i upravnim oblastima u kojima se provode inspekcijski nadzori. Naglasili smo da je jedno od prioritetnih strateških opredjeljenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, strateško opredjeljenje na borbu protiv korupcije - rekao je Halilović za portal "Avaza".

Dolaskom ovog mendžmenta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo prepoznati su rizici od mogućih koruptivnih radnji, te je iskazano jasno i nedvosmisleno opredjeljenje na preduzimanje mjera i radnji s ciljem njihovog sprečavanja i suzbijanja. 

S tim u vezi, izvršene su analize i kao jedna od prijetnji identificirana je prijetnja od mogućnosti zloupotrebe načela samostalnosti i načela slobodne ocjene dokaza od strane inspektora kao državnih službenika sa posebnim ovlaštenjima, a što za posljedicu može imati pojavne oblike koruptivnog djelovanja. Iz tih razloga, ključna je uloga efikasnog djelovanja Sektora za internu kontrolu čija je primarna zadaća kontrola ispravnosti, zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti postupanja inspektora, ali i ostalih državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Efikasna borba

Sektor za internu kontrolu, u okviru organizacione strukture za vrijeme prethodnog menadžmenta bio je sistematiziran, ali nije bio popunjen, tako da je prvi zahtjev u 2018. godini prema Vladi Kantona Sarajevo od strane aktuelnog menadžmenta bio da se izvrši popunjavanje ovog Sektora, a sve sa ciljem efikasne borbe protiv korupcije. 

- Trenutno, za efikasniji i efektivniji rad ovog sektora postoji hitna potreba za potpunim kadrovskim kapacitiranjem, kao i dopunama postojećeg Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo kojim bi se obezbjedila posebna ovlaštenja - rekao je Halilović.

Također, 22. februara 2021. godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo potpisala Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije i upravljanja kvalitetom. Ovaj memorandum predstavlja okvir za saradnju i razmjenu informacija između potpisnika sa zajedničkim ciljem borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.

Ostvarena saradnja

Sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo uspostavljena je kontinuirana efikasna saradnja. U prilog tome govori i podatak da je u 2021. godini prema Uredu dostavljeno ukupno 1.425 informacija o utvrđenim činjenicama u okviru različitih upravnih oblasti nad kojima nadležne inspekcije provode inspekcijske nadzore.

Ostvarena je saradnja i sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u cilju provedbe Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019, a u pripremi su i novi strateški ciljevi odnosno kontrolni mehanizmi za izradu Strategije 2015-2025. godine, kao i Akcionog plana za sprovođenje iste.

Cilj je da u narednom periodu razvijamo, unapređujemo i poboljšavamo dva ključna alata u borbi protiv korupcije a to su integritet i transparentnost, te da kroz aktivnu interakciju, koordinaciju i saradnju sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, radimo na suzbijanju i sprečavanju korupcije.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.