SARAJEVO

"Avaz" na licu mjesta: Ništa od poništenja konkursa, Kajganić predložen za glavnog državnog tužioca

Podsjećamo, tužilac Miroslav Janjić odustao je od utrke za glavnog tužioca

A. K.

Na današnjoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je odlučeno da neće doći do poništenja konkursa za glavnog državnog tužioca te da će Milanko Kajganić biti predložen za tu funkciju.

Prijedlog Podvijeća je bio da Milanko Kajganić treba biti kandidat i na sljedećoj sjednici izložiti plan rada. Od 13 prisutnih 10 je glasalo za, jedan je bio protiv i dva suzdržana.

Šef odjela za imenovanja Jasmin Čalija, u uvodnoj riječi je istakao da će raspravljati o konkursu za poziciju glavnog tužioca Tuzilaštva BiH. 

- Prijavljeno je sedam kandidata. Kreirana je nakon razgovora rang lista, prvorangirani je Kajganić Milanko.

Tri kandidata su ispunila uslov da ih Vijeće razmotri. Podvijeće je održalo sastanak 26. ovog mjeseca i razmatralo je stvari van rang liste. Postavljeno je pitanje integriteta drugorangiranog i trećerangiranog kandidata. Vijeće se opredijelilo za ravnopravan tretman prema svim kandidatima i predložilo da se Konkurs ponovi- rekao je Čalija.

Integritet Kajganića nije doveden u pitanje

Halil Lagumdžija je istakao da je njegov stav da če razgovarati o odluci Podvijeća da li da se ide u proceduru imenovanja ili će biti potvrđen prijedlog da se poništi konkursna procedura. 

- Ali s obzirom šta ta odluka nosi, mislim da bi se kolegica Željka trebala izuzeti - rekao je Lagumdžija. 

Sanin Bogunić je predložio da Lagumdžija odluči o izuzeću člana Vijeća. Lagumdžijina odluka je da se Željka izuzme.

Diskutivalo se o zatvaranju ove tačke za javnost. Martinović je predložio da se Podvijeće povuče i da Vijeće izvijesti o stavu nakon činjenice da je drugorangirani kandidat odustao.

Lagumdžija je kazao kako smatraju da nije dobro ići sa jednim kandidatom na Vijeće, ali naglašava da nije doveden u pitanje integritet Kajganića.

Diana Kajmaković ne može doći u obzir

Amila Kunosić je kazala da je Diana s aspekta integriteta, bez obzira na bodove, neko ko ne može doći u obzir. Podsjetila je na ranije kandidate koji su imali disciplinski postupak ali bez obzira na njihove bodove Vijeće se tada složilo da takve kandidate ne bira. S obzirom na odustajanje drugorangiranog kazala je da smatra da Podvijeće treba da se povuče. 

Sa njom se složila Snježana Petković.

- O prijedlogu da se Podvijeće povuče rekla bih da sam i ja toga stava. Situacija je drugačija od one koju smo imali u ponedjeljak.

Lagumdžija je kazao da su sva tri kandidata presli cenzus bodova.

- Odmah se otvorilo pitanje integriteta trećerangirane kandidatkinje i većinski stav Vijeća je bio da zbog narušenog integriteta ona ne bi trebala ići na listu prema Vijeću. Raspravljalo se i o integritetu Janjića ali u smislu disciplinskog postupka koji je vođen protiv njega i izrečena mu sankcija. Većinski smo odlučili da Diana ne može, pa se otvorila diskusija oko drugorangiranog kandidata i većinski stav je opet bio da ni on ne ide na Vijeće. Glasalo se o trećem i došlo do stava da je to samo jedan kandidat donesena je odluka da ne idemo na Vijeće jer je u pitanju jedan kandidat, nije se raspravljalo o njegovom integritetu - kazao je Lagumdžija u uvodnom obraćanju.

Bogunić: Izvolite poništavajte, ja cu biti suzdržan

Sanin Bogunić je istakao da je na njegovo insistiranje Diana skinuta.

- Na moje insistiranje je Diana skinuta, dao sam svoje razloge zašto nisam ni za Miroslava, a ni za prvog kandidata. Predsjedniče znate kakve smo sastanke o Diani imali. U tom predmetu nije donesena ni naredba o provođenju istrage. Odmah kažem da ću o bilo kakvoj odluci biti suzdržan. Izvolite poništavajte, ja cu biti suzdržan - rekao je.

Mustafa Šabić je kazao da će sačuvati obraz Vijeća ako se Konkurs ponovi. 

- To je najbolje rješenje, da se Konkurs ponovi, ne poništi, taj izraz nema - ukazao je Šabić.

Lagumdžija je kazao da su bila dva sastanka sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca, Kajganićem, što koincidira sa pojavljivanjem prvih informacija o upitnosti integriteta trećerangirane kandidatkinje.

- Predočio mi je da je dobio prvi nivo i formacija i predložio da pozove trećerangiranu pozove u moj kabinet da joj se saopći da je njen integritet doveden u pitanje. Rekao sam da u tom slučaju prisustvuju i dva člana mog Predsjedništva. I tako smo uradili - rekao je Lagumdžija i nastavio:

Podvijeće će se povući

- Tada smo nas tri člana Vijeća rekli da je to stvar Tužilaštva i da ne traje predugo, zbog konkursne procedure. Kolega Sanin je tada rekao riješite to, ako ima postupak, ako nema da se obznani da nema, bez ikakvog prejudiciranja. Nakon toga, iza 15. avgusta, desile su se dvije stvari, trećerangirana je premještena u drugi odjel, a kolega Kajganić je od nas tražio da mu omogućimo angažovanje eksternog tužioca za provođenje pitanja provjera integriteta. Razgovarali smo o njegovom zahtjevu, pogledali zakon i rekli da Vijeće tu mogućnost nema, on je tada rekao nešto racionalno, imaju provjere pred istražnim, uključene su kolege s njenog odjela i pitanje je da li oni mogu donijeti odluku o formalno nadređenoj. Rekao sam da se slažem, ali nemamo mogućnost davanja eksternog tužioca. Dali smo sugestiju da razmisli da u tim uključi jednog od preostalih zamjenika iz ostalih odjela.

Kolega Bogunić se složio s tim.

- Da se razumijemo oba sastanka su bila na njegov zahtjev. Imao sam potrebu da kažem sta se desilo svim članovima Vijeća.

Lagumdžija je kazao da se Podvijeće može povući i saopćiti odluku. Slijedi pauza od 15 minuta.

Podsjećamo, tužilac Miroslav Janjić odustao je od utrke za glavnog tužioca Tužilaštva BiH. Janjić je nakon intervjua bio drugi na listi, poslije Milanka Kajganića.

Sada su u utrci ostali Kajganić i Diana Kajmaković koje su SAD stavile prije četiri dana stavile na crnu listu.

Obavljeno glasanje

Podvijeće je na kraju donijelo odluku da predloži Vijecu da Kajganić bude predložen za narednu sjednicu Vijeća i izloži svoj prijedlog rada.

Prijedlog Podvijeća je da Kajganić treba biti kandidat i da na sljedećoj sjednici izloži plan rada te je prijedlog stavljen na glasanje.

Od 13 prisutnih, 10 je glasalo za, jedan je bio protiv i dva suzdržana.

NA VRH

Podijeli članak na