SJEDNICA ODRŽANA DANAS

Vlada FBiH zadužila Elektroprivredu BiH da formira tim koji će pregovarati s rudarima

Uprava EPBiH zadužena je i da otpočne i vodi konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata

A. O.

Eletroprivreda BiH zadužena za RMU Banovići

Foto: AVAZ


Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kolektivnom pregovaranju za područje djelatnosti rudarstva u FBiH.

Vlada je zadužila Upravu JP Elektroprivrede BiH Sarajevo da, zajedno sa Upravom Rudnika mrkog uglja Banovići, u roku od tri dana od donošenja zaključka formira tim kojim će predsjedavati predstavnik EPBiH. U tim će biti uključeni predstavnici uprava rudnika iz sastava koncerna Elektroprivrede, Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Uprava EPBiH zadužena je i da otpočne i vodi konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata s ciljem priprema pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora.

Ova uprava je zadužena da usuglašen i parafiran tekst kolektivnog ugovora dostavi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na dalje postupanje.

Više o temi Vlada FBiH

NA VRH

Podijeli članak na