NA SNAZI JOŠ 10 DANA

Udruženje poslodavaca traži produženje Odluke o privremenoj zabrani izvoza drvnih sortimenata i ogrjevnog drveta

U inicijativi, iz UPFBiH napominju da se treba raditi sistemski na rješavanju ovog problema kroz uvođenje izvoznih taksi ili uvođenjem izvoznih kvota, kombinacijom ova dva sistema ili na neki drugi odgovarajući način

Mario Nenadić, predsjednik UPFBiH. ANADOLIJA

S. S.

21.10.2022

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u kojoj se od njih traži da donesu Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, na isti način kao što je to učinjeno u mjesecu junu ove godine.

Naime, Odlukom iz juna mjeseca ove godine privremena zabrana izvoza propisana je za proizvode iz 21 Tarifne oznake. U julu mjesecu donesena je Odluka o izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, a izmjenom su se od zabrane izvoza izuzeli drveni briketi.

Vijeće ministara BiH je u septembru donijelo novu Odluku, kojom su van snage stavljene prethodno pomenute Odluke i koja obuhvata 13 tarifnih oznaka, među kojima je i ogrijevno drvo, a između ostalog Odlukom su ponovo obuhvaćeni drveni briketi. Ova Odluka se primjenjuje do 31. oktobra 2022. godine.

Sistemski rad

S obzirom da se bliži prestanak važenja donesene Odluke, UPFBiH traži da Vijeće ministara BiH donese Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, izuzev drvenih briketa.

U inicijativi, iz UPFBiH napominju da se u međuvremenu treba raditi sistemski na rješavanju ovog problema kroz uvođenje izvoznih taksi ili uvođenjem izvoznih kvota, kombinacijom ova dva sistema ili na neki drugi odgovarajući način urediti važeće kriterije i time zaštiti domaće resurse i položaj domaćih privrednih subjekata.

- Ono što predstavlja problem jesu standardi klasifikacije drveta koji se danas primjenjuju u BiH, ali i zemljama okruženja. Ti standardi su doneseni 70-ih godina prošlog vijeka, u uslovima dogovorne ekonomije i danas su neprimjenjivi. Nužno je donijeti nove standarde koji bi jasno klasificirali drvo prema kvalitetu. To jeste dugotrajan proces, ali donosi sistemski pristup i trajno rješavanje pitanje standarda kvaliteta drveta - kaže prof. dr. Jusuf Musić, Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Velika potražnja

U obrazloženju inicijative se navodi da zbog velike potražnje i visokih cijena drveta i drvnih sortimenata u Evropi, bh. proizvođači ostaju bez sirovine, jer se drvni sortimenti bez obzira na kvalitet izvoze kao ogrijevno drvo. To predstavlja veliki problem i nanosi veliku štetu državi, jer se kvalitetno drvo, koje je moguće iskoristiti kao sirovinu za obradu sada izvozi kao ogrijevno drvo.

Iz UPFBiH napominju da se već godinama drvoprerađivači u BiH susreću sa problemom nedostatka sirovine, jer se veliki postotak izvoza odnosi upravo na sirovinu i rezanu građu.

Podmirivanjem potreba drvoprerađivača u našoj državi, posebno onih koji imaju veći stepen finalne obrade drveta, povećat će se broj zaposlenih u ovom sektoru. Nova zapošljavanja zanče povećanje potrošnje i veće punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova. Stoga prioritet svih treba biti da Bosna i Hercegovina bude prepoznatljiva po izvozu kvalitetnih proizvoda od drveta, a ne sirovina.


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.