PROVJERE DIPLOMA

Sud BiH: Odbijena tužba Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Ured tužio Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH

Erduan Kafedžić: Direktor Ureda za borbu protiv korupcije KS. Avaz

B. C.

11.3.2023

Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu tužbu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Ured) i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova (Fond) kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Agencija), saopćeno je iz Agencije za zaštiti ličnih podataka BiH. 

Agencija je rješavajući u postupku po prigovoru nosioca podataka Rješenjem zabranila Fondu da u svrhu provjere vjerodostojnosti diploma dostavlja lične podatke podnosioca prigovora, te da prikuplja i dalje obrađuje lične podatke građana u takve svrhe. Rješenjem Agencije je, takođe, naloženo blokiranje i prikupljanje ličnih podataka podnosioca prigovora.

Ured podnio tužbu za pokretanje spora 

Po zaprimljenom Rješenju Agencije, Ured je Sudu BiH podnio tužbu za pokretanje upravnog spora zbog povrede odredbi upravnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Ured se pozivao na javni interes tumačen od strane Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine smatrajući da je u konkretnom slučaju evidentno postojanje pravnog interesa za provjeru diploma lica koje obavljaju poslove u subjektima javnog sektora osnovanim upravo u javnom interesu.

Nakon što je Sud ispitao pravilnost i zakonitost osporenog Rješenja Agencije, te imajući u vidu sve zakonske odredbe, utvrđeno je da je Agencija donijela Rješenje pravilnom primjenom materijalnog prava nakon pravilnog utvrđivanja odlučujućih činjenica. Sud BiH je stava da je Agencija pravilno utvrdila da Fond u konkretnom slučaju nema valjan pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o diplomama zaposlenih u organima uprave, niti je ovlašten da iste dostavlja obrazovnim ustanovama u svrhu utvrđivanja njihove vjerodostojnosti. 

Agencija dala valjane razloge

Sud BiH smatra da navedena aktivnost na provjerama diploma ne doprinosi borbi protiv korupcije u obrazovnom sistemu, budući da provjera broja i datuma diplome u određenoj ustanovi, čak i u slučaju podudaranja, ne znači explicite da je ta diploma stečena izvan tokova korupcije. Na navedeni način ne bi se mogla otkriti koruptivna djelatnost prilikom sticanja diploma koje su stečene u kratkom vremenskom periodu, za određenu sumu novca. Sporno je i pitanje na osnovu koje zakonske odredbe su provođene aktivnosti na provjerama diploma.

-Utvrdivši da je Agencija u obrazloženju pobijanog Rješenja dala valjane razloge svoje odluke, Sud BiH je istakao i činjenicu da su validne diplome javni interes i da se može pod određenim zakonskim uslovima vršiti provjera istih, međutim, provjera diploma svih zaposlenih u javnom sektoru, samo iz razloga što obavljaju poslove u javnom sektoru, ne može biti osnov bez navođenja dodatnih razloga, odnosno postajanja indicija koje bi mogle ukazati da je riječ o sumnjivoj diplomi- nacedeno je u saopćenju. 

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.