MINISTAR FINANSIJA FBIH

Kraljević o raspodjeli novca od indirektnih poreza: RS je na ovom poravnanju dobila manje nego ranijih godina

On traži vanjsku reviziju raspodjele i koeficijenata, jer je posljednja i jedina urađena 2006. godine

Toni Kraljević. N. Šaljić

H. J. I.

4.9.2023

Raspodjela indirektnih poreza, između Federacije BiH i Republike Srpske utvrđuje na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodatnu vrijednost, što je propisano Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja.

Dalje je Pravilnikom o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima podrobnije utvrđena metodologija i postupak raspodjele indirektnih poreza koji se doznačavaju entitetima. Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora UIO priprema prijedlog koeficijenata za privremenu kvartalnu raspodjelu, koji dostavlja članovima Upravnog odbora, te se po njihovom odobrenju isti dostavljaju direktoru UIO na izvršenje.

Generalno, Odluke o poravnanju kao i kvartalni koeficijenti raspodjele indirektnih poreza donose se na osnovu pokazatelja krajnje potrošnje na određeni dan odnosno na osnovu potrošnje entiteta, u prethodnom periodu.

Promjena krajnje potrošnje unutar entiteta

Razlog kvartalne izmjene koeficijenata jesu promjena krajnje potrošnje unutar entiteta, što isključivo ovisi od privrednih kretanja i potrošnje unutar tog entita, dok Odluke o poravnanju kao dio metodologije predstavljaju instrument da na kraju jednog polugodišenjeg ili godišnjeg perioda daju se sredstva onom entitetu koja mu stvarno i pripadaju.

- Prema današnjoj Odluci, koeficijent raspodjele za 3 Kvartal za Republiku Srpsku je 34,44 posto, i niži je u odnosu na isti koeficijent iz prethodnih godina. On je za 2022. godinu bio 34,97 posto, a za 2021. godine je bio 34,60 posto, za 2020. godinu je bio 34,55 posto. Sve ove odluke su objavljene u "Službenom glasniku BiH", te se lako može provjeriti.

Kada su u pitanju poravnanja, praksa je pokazala, da su temeljem metodologije izračuna koeficijenta i utvrđivanja privremenih poravnanja u obračunu, Republici Srpskoj u prvom poravnanju pripadala veća sredstva nego što su dobili u tom periodu, dok su Federaciji BiH u drugom privremenom poravnanju trebala biti vraćena sredstva i to na teret Republike Srpske.

Sada je Odluka o i privremenom poravnanje donesena u korist Republike Srpske od 14.562.127,93 КМ, a u februaru ove godine je donijeta Odluka o II privremenom poravnanje u korist Federacije BIH i to 28.826.865,86 KM - poručio je Toni Kraljević, ministar finansija FBiH. 

Incijativa za vanjskom revizijom prikupljanja i raspodjele prihoda

Kraljević je uputio i incijativu Upravnom odboru za angažman nezavisne vanjske revizije koja bi trebala da izvrši godišnji pregled rada Uprave, kao i ispitivanje prikupljanja i raspodjele prihoda koje vrši Uprava, a što je i zakonska obaveza prema članu 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja.

- Kako je zadnja i jedina vanjska revizija prikupljanja i raspodjele indirektnih prihoda urađena za 2006. godinu, stoga bi bilo prijeko potrebno uraditi reviziju prikupljanja i raspodjele indirektnih prihoda za stariji period. Znači vanjska revizija nije izvršena za 15 godina prikupljanja i raspodjelu indirektnih prihoda. Vanjska revizija je značajna za koeficijente poravnanja indirektnih poreza između entiteta, jer svi do sada usvojeni koeficijenti i poravnanja su privremenog karaktera, osim 2006. godine. Bez konačnih poravanja i koeficijenata nije zadovoljen princip da se vrate sredstva onom entitetu koja mu stvarno i pripadaju - poručio je Kraljević.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.