IZNOS OD 1.530.505.602 KM

Prijedlog budžeta za 2024. godinu na sjednici Skupštine KS

Prijedlog je obuhvatio sve zakonske obaveze Kantona Sarajevo

Sa današnje sjednice. Fena

FENA

29.12.2023

Skupština Kantona Sarajevo će na sjednici, koja je upravo počela, razmatrati Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu u iznosu od 1.530.505.602 KM.

Prijedlog je obuhvatio sve zakonske obaveze Kantona Sarajevo, koje podrazumijevaju redovna mjesečna izdvajanja za naknade porodiljama i ostalim korisnicima socijalne zaštite, kao i naknade po osnovu prava boračke populacije, te drugih zakonskih prava.

Povećanje osnovice

Vlada Kantona Sarajevo u Nacrtu budžeta za 2024. godinu se opredijelila za povećanje osnovice sa 330 KM na 385 KM, dok je u Prijedlog budžeta uvrstila dodatna sredstava na pozicijama bruto plaća i pripadajućih poreza za realizaciju kolektivnih sporazuma koje je pregovarala s Koordinacijom sindikata za kolektivne ugovore iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, socijale, unutrašnjih poslova i državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Planirana su sredstva za jačanje javnog prijevoza, kao i komunalne privrede, unapređenje čistoće na javnim gradskim površinama, kao i sredstva za kapacitiranje robnih rezervi.

Prvi put iz budžeta KS su planirana sredstava za sufinansiranje produženih boravaka u osnovnim školama, a značajna sredstva su izdvojena za rekonstrukcije škola, kupovinu udžbenika, te finansiranje rada Studentskog doma.

U okviru kapitalnih investicija, planirana je nabavka novih tramvaja te nabavka nove opreme za MUPKS i školovanje 250 novih kadeta.

Kapitalni projekti

Planirana su, između ostalog, sredstava za kupovinu novih sofisticiranih uređaja za javne zdravstvene ustanove, kao i finansiranje nabavke pomagala za ratne vojne invalide, kao i pozicija za jačanje programa preventivne zdravstvene zaštite građana.

Za kapitalne projekte u oblasti kulture planirano je 16 miliona KM.

Prijedlogom budžeta, u odnosu na Nacrt, povećani su transferi za malu privredu i poljoprivredu, te predviđena sredstva za subvencioniranje aviolinija.

U skladu s opredjeljenjem Vlade da se zadrži i unaprijedi kadrovska struktura u obrazovanju, policiji, sektorima socijalne zaštite, kulture i sporta, te javne uprave, planirana su i dodatna sredstva za plaće uposlenima u iznosu od 23 miliona KM, u skladu s kolektivnim ugovorima i dogovorima sa sindikalnim organizacijama.

Na dnevnom redu je i Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2024. godinu te izmjena Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.