CBBiH: Problemi u poslovanju Bobar banke izolovan su slučaj

Održana sjednica stalnog odbora za finansijsku stabilnost

Onasa
09.12.2014 17:23

U Sarajevu je danas održan redovni sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost, na kojem je usvojen sveobuhvatni plan djelovanja u kriznim situacijama, saopćeno je iz Centralne banke BiH (CBBiH).

Ovaj plan predstavlja skup mjera i postupaka koje nadležne institucije, članice Stalnog odbora za finansijsku stabilnost, samostalno ili u saradnji sa drugim članicama Stalnog odbora i drugim regulatornim institucijama, poduzimaju s ciljem preventivnog djelovanja i izbjegavanja kriznih situacija, kao i upravljanja i djelovanja u kriznim situacijama kada do njih dođe, s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti.

Na sastanku je razmatrano aktuelno stanje u bankarskom sektoru, te je zaključeno da je bankarski sektor stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan.

Problemi u poslovanju Bobar banke a.d. Bijeljina su izolovan slučaj i nemaju sistemski uticaj na finansijsku stabilnost bh. bankarskog sektora.

Svi depoziti do 50.000 KM su osigurani od strane Agencije za osiguranje depozita BiH.

Na rješavanju problema u Bobar banci a.d. Bijeljina poduzimaju se relevantne mjere predviđene Zakonom o bankama Republike Srpske i Zakonom o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.

Današnjem sastanku predsjedavao je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić, a prisustvovali su i predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH Miroslav Tomić, federalni ministar finansija Ante Krajina, predstavnica Ministarstva finansija RS Snježana Rudić, direktorica Agencije za bankarstvo RS Slavica Injac, direktor Agencije za bankarstvo FBiH Zlatko Barš i direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa šefom Misije Ron Van Roodenom.

NA VRH