Korištenje prirodnih resursa: Područje krša postaje mjesto mnogih poslovnih mogućnosti

Veliki broj sektora zavisi od sposobnosti ekosistema

Z. G.
05.02.2018 08:05

Foto: Bijambare poznato zaštićeno područje ( Edis Muratović)

Veze između zdravog poslovanja, ekonomije, bioraznolikosti, usluga ekosistema i prirodnog kapitala su mnogostruke. S jedne strane, poznato je da korištenje prirodnih resursa u poslovnom sektoru pridonosi degradaciji ekosistema i gubitku biodiverziteta, dok, s druge strane, poslovni sektor također ovisi o funkcionalnim ekosistemima i dostupnim uslugama ekosistema, čak i do te mjere da biodiverzitet i usluge ekosistema imaju osnovu za nove inovativne poslovne mogućnosti.

Danas nekolicina poslovnih sektora doprinosi degradaciji ekosistema i gubitku biodiverziteta, ali manje poznato je da i ti sektori također mogu igrati proaktivnu ulogu u rješavanju današnjih okolišnih problema.

Područje krša je danas mjesto razvoja mnogih poslovnih mogućnosti, kao što su ribolov, turizam, lov, pčelarstvo, proizvodnja i prerada drveta i druge, od kojih mnoge imaju negativan utjecaj na biodiverzitet i mogućnost normalnog funkcioniranja ekosistemskih usluga ovih područja.

Niz poslovnih subjekata direktno zavisi od prirodnih resursa krša, drvo, ribe, pčele i med. Dobar primjer ovoga predstavljaju kompanije vezane za rekreaciju i turizam koje se direktno oslanjaju na adekvatan pristup prirodi.

Veliki broj industrijskih sektora, kao što je proizvodnja drvne mase i poljoprivreda, direktno zavisi od sposobnosti ekosistema da održava vodosnabdijevanje područja i da spriječi pojavu poplava, erozija na mjestu gdje se nalazi njihova interesna zona, tj. zona eksploatacije.

NA VRH