POSLOVNO OKRUŽENJE Općina Žepče u procesu recertifikacije

Sve više investitora, pravi se i nova poslovna zona

A. MEMIŠEVIĆ
29.07.2018 18:41

Foto: Poslovna zona „Polje“: Nastavlja se izgradnja infrastrukture

Nakon što je prije tri godine ispunila sve kriterije za dodjelu BFC certifikata za povoljno poslovno okruženje (Business Friendly Certification South East Europe - BFC SEE), čime se svrstala u uži krug certificiranih općina s povoljnim poslovnom okruženjem u jugoistočnoj Evropi, Općina Žepče ponovno je ušla u proces recertifikacije. Ovaj proces uključuje ispunjenje 10 kriterija i 68 potkriterija. 

Za praćenje i kooordinaciju procesa recertifikacije zadužena je Razvojna agencija Žepče koja je uspješno provela i prvu certifikaciju. Tako su nastavili s praćenjem cjelokupnog procesa koji je u Općinu Žepče uveo sistem rada po EU standardima te zaokružio cjelokupan set dobrih praksi rada i saradnje s privatnim sektorom.

Daljnja podrška

- Radi daljnje podrške malim i srednjim poduzećima u sklopu Centra za investitore Općine uveden je standardizirani set usluga za mala i srednja preduzeća koji podrazumijeva direktnu pomoć kod izrade plana za razvoj kompanije. Centar aktivno djeluje, a osoblje se kontinuirano educira radi što kvalitetnijeg servisiranja potreba investitora - kaže Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, koja ističe dosadašnju dobru saradnju s privatnim sektorom radi njihove kvalitetne pripreme za korištenje EU fondova.

JANKO: Uspješni projekti

U okviru Centra u 2017. godini pruženo je više od 200 usluga stranim i domaćim investitorima kojima je najčešće trebala pomoć u komunikaciji s višim razinama vlasti o ishodovanju dozvola, kao i pomoć u pripremi aplikacija za otvorene javne pozive domaćih i stranih donatora - ističe Janko.

Jedan od primjera podrške je novi investitor Marinko Marić, koji u općinu Žepče ulaže kapital iz dijaspore. Nakon dugogodišnjeg uspješnog poslovanja u Njemačkoj odlučio je da se vrati u Žepče i započne posao u rodnom gradu, donoseći iskustvo, kapital i znanje.

Planirana investicija se procjenjuje na oko milion maraka, a zemljište je već kupljeno i u toku je priprema oko gradnje. Preduzeće „Marić projekti“ posluje u sektoru metala i osnovna djelatnost mu je proizvodnja PVC stolarije.

Od samog početka poslovanja Centar za investitore je bio na raspolaganju ovom investitoru, u smislu pomoći u pripremi tri projektne aplikacije, od čega su sve tri odobrene i trenutno se realiziraju predviđene aktivnosti.

Potrebe privrede

Prateći potrebe privrede te stalne upite investitora u vezi s lokacijama za gradnju, Općina priprema i novu poslovnu zonu „Radovlje“. Općinsko vijeće dalo je zeleno svjetlo, a poslovna zona je 2 kilometra od centra grada. Bit će opremljena svom potrebnom infrastrukturom. Površina nove poslovne zone je 7,8 hektara, podijeljene na 9 parcela, za koje već postoje zainteresirani investitori.

ZOVKO: Zahtjevi ulagača

- U već postojećoj Poslovnoj zoni „Polja“ nastavlja se s izgradnjom infrastrukture, a sredstva su već odobrena od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a već se planira i proširenje, jer je zahtjev investitora za tim prisutan kako zbog lokacije na kojoj se zona nalazi tako i zbog postojeće infrastrukture koja je izgrađena za potrebe investitora - potvrđuje načelnik Mato Zovko.

Centar poslovnih kompetencija 

Jedna od novina je i Centar poslovnih kompetencija koji uspostavlja RAŽ za potrebe razvoja ljudskih resursa za privatni sektor. Direktorica RAŽ-a Branka Janko dodaje da će Centar biti zasnovan na „Triple helix“ modelu koji zahtijeva uključivanje privatnog, javnog i istraživačkog centra, što će biti od značajne važnosti za cjelokupni privatni sektor općine Žepče, ali i šire.

NA VRH