RAZGOVOR Generalni sekretar UDOFBiH

Ermin Čengić: Nemamo svijest o važnosti zaštite života i imovine kroz osiguranje

Uprkos poplavama i drugim rizicima, imovina ogromne vrijednosti u vlasništvu građana i institucija ili kompanija i dalje je neosigurana

Piše: Mladen Dakić

Generalni sekretar UDOFBiH


Nedavno je predstavljena kampanja Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDOFBiH) - „Ne riskiraj, profitiraj!“. O tome smo razgovarali s generalnim sekretarom UDOFBiH Erminom Čengićem. 

Ispunjeni život 

- Polica osiguranja je svjedočanstvo o namjeri osobe da živi ispunjeni život, bez straha da bi neki nepredviđeni događaj mogao ugroziti njenu ili egzistenciju njene porodice. Ako osiguranje posmatramo iz tog ugla, onda bi trebali spoznati i prednosti prenošenja tereta rizika koji nepotrebno nosimo sa sebe na osiguravajuće kompanije - kaže Čengić.

U organizaciji Udruženja u toku je kampanja „Ne riskiraj, profitiraj!“, šta se time želi postići.

- Kampanjom se želi utjecati na promjenu stavova građana i menadžera pravnih lica u razvijanju svijesti o potrebi za osiguravanjem imovine i života. Poplave u nekim dijelovima BiH, kojima smo ovih dana bili svjedoci, podsjetile su nas na mnogobrojne rizike čije se posljedice mogu ublažiti pravovremenim osiguranjem te tako minimizirati njihovu štetu.

Kakva je tu situacija?  

- Nažalost, uprkos poplavama i drugim rizicima, imovina ogromne vrijednosti u vlasništvu građana i institucija ili kompanija i dalje je neosigurana. A ne postoji ni izražena svijest o važnosti osiguranja onog najvrednijeg, naših i života naših najbližih.

Izloženost riziku

- Jedan od glavnih razloga je manjak tačnih informacija o važnosti osiguranja. Zbog toga smo na nivou strukovnog udruženja pokrenuli aktivnosti da pomognemo stanovništvu da se što jednostavnije informira o mogućnosti da budu finansijski zaštićeni od izloženosti riziku. Želimo pružiti građanima bolje razumijevanje glavnih karakteristika osiguranja kroz neutralno informiranje te jačati finansijsku pismenost u vezi s produktima osiguranja. Pitanje nepostojanja svijesti o važnosti osiguranja poprima veći značaj od finansijske mogućnosti klijenata.  

Kako to možete objasniti?

- Da je to tako, objašnjavam na primjeru cijene osiguranja stana ili kuće čija vrijednost godišnje iznosi kao jedan rezervoar goriva, dok je cijena police osiguranja života za godinu približna iznosu koji bi nam ostao ako bi se odrekli jedne šoljice kafe dnevno.

Kako se realizira kampanja

- Kampanja se, uglavnom, realizira putem Facebooka, Instragrama, Youtubea... Želimo skrenuti pažnju, naročito mlađima, na važnost razmišljanja o vlastitoj budućnosti u kontekstu zaštite od negativnih događaja na čije posljedice kao pojedinci ne možemo utjecati.

NA VRH

Komentari