MOJA DOMOVINA Stalnim ulaganjima općina Ilijaš postaje centar drvoprerađivačke i metalske industrije

Izvoz kompanija u protekloj godini veći od 250.000.000 KM

U posljednje tri godine uloženo je više od 1,5 miliona KM u razvoj IZ „Željezare“ i „Luke“

Avaz.ba
22.10.2019 13:49

Industrijska zona “Luke”

Foto: Općina Ilijaš

Nova investicijska destinacija u Kantonu Sarajevo s respektabilnim potencijalima i konkurentskim troškovima poslovanja je općina Ilijaš. Lokalna administracija, s načelnikom Akifom Fazlićem na čelu, opredijeljena je da investira u poslovnu infrastrukturu opremanjem industrijskih zona i tako stvori povoljan ambijent za privlačenje novih investicija.

U posljednje tri godine uloženo je više od 1,5 miliona KM u razvoj industrijskih zona „Željezara“ i „Luke“.

Najavljena gradnja tri nove hale

U saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo u toku je realizacija projekta rekonstrukcije puta koji povezuje ove industrijske zone i projekta gasifikacije IZ „Luke“.

Vrijednost tih projekata veća je od 600.000 KM. Općina ima pripremljene nove projekte i za 2020. godinu koje će kandidirati prema višim nivoima vlasti te očekuje njihovu realizaciju. Kao rezultat stalnih ulaganja u poslovnu infrastrukturu, investitori su najavili gradnju tri nove hale.

Općina Ilijaš bilježi ubrzani ekonomski rast nudeći mogućnost investiranja u razne privredne, posebno mala i srednja preduzeća na atraktivnim investicijskim lokacijama za „greenfield“ investicije u IZ „Luke“ površine na površini od 16,6 hektara i „brownfield“ investicije u zonama “Željezara” i PDI “Bosna”.

Općina sarađuje s privatnim sektorom i podupire njegov rast, stvara nove potencijale i realizira mogućnosti. Kroz projekt reforme lokalne samouprave u općini Ilijaš je skraćeno vrijeme i smanjeni su troškovi poslovanja za kompanije te je uspostavljena postinvesticiona podrška.

Metalurško-metalska i drvna industrija

Ilijaš je opredijeljen prema razvoju metalurško-metalske i drvne industrije, koje predstavljaju okosnicu razvoja i izvoza u ovoj općini. U ukupno ostvarenom prihodu u drvnoj industriji od 107,8 miliona KM u općini Ilijaš izvoz učestvuje s više od 90,5 miliona KM (83,96 posto). U metalurško - metalskom sektoru ostvaren je prihod od 59 miliona KM, od čega na izvoz otpada 42,5 miliona KM (72,01 posto). Ciljano izvozno tržište je uglavnom Evropska unija te tržišta Srbije, Crne Gore i Turske. U posljednje vrijeme pojedine kompanije koje posluju u općini Ilijaš počele su izvoziti i na udaljenija tržišta širom Azije i Sjeverne Amerike.

Metalurško-metalska industrija otvara mogućnost investiranja u podsektore koji se oslanjaju na moderne tehnologije i iskusnu radnu snagu. Najrazvijeniji postojeći podsektori su livanje odlivaka, izrada dijelova za automobilsku industriju - uglavnom komponenti za kočione sisteme, proizvodnja kablova, proizvodnja sjedišta za sporohodna vozila, proizvodnja metalnih konstrukcija i limova, prikupljanje metalnih sirovina, sortiranje i njihovo presovanje.

Veliki potencijal za razvoj drvne industrije na području općine Ilijaš su šumsko zemljište i šume koje obuhvataju ukupnu površinu od oko 17.141 hektar, od čega su na površini od oko 4.250 hektara šume u privatnoj svojini.

  • Načelnik Akif Fazlić
    Načelnik Akif Fazlić Foto: Općina Ilijaš

Stalni rast zaposlenosti

Općina Ilijaš ima zapažen trend porasta zaposlenosti od 2014. do 2019. sa 2.000 novootvorenih radnih mjesta i vodeća je općina u Kantonu Sarajevo po povećanju stope zaposlenosti. Broj zaposlenih u decembru 2018. je 4.329 osoba. 

Ukupan broj registriranih poslovnih subjekata je 826, u prosjeku 40,5 registriranih poslovnih subjekata na 1.000 stanovnika. Kompanije s područja općine Ilijaš tokom protekle godine ostvarile su ukupni prihod u iznosu od 423.627.000 KM, a izvezle su robe i usluga u vrijednosti od 250.910.000 KM.

Pokrivenost uvoza izvozom u protekloj godini je 220,62 posto. Učešće u ukupnom izvozu FBiH je 3,17 posto. Općina ima indeks razvijenosti 94 i prema podacima Federalnog zavoda za planiranje razvoja, rangirana je na 24. mjestu po razvijenosti od ukupno 80 općina u FBiH.

Cilj je zadržati pozitivni trend u rastu makroekonomskih pokazatelja općine Ilijaš, što će se osigurati kroz realizaciju novih projekata izgradnje poduzetničke infrastrukture u 2020. godini.

NA VRH