BIZNIS

ASA Banka neće stati!

Piše: Avaz.ba

Mustafić: Plod rada cijelog tima ASA Banke

Foto: ASA BANKA


Šta mogu napraviti domaća pamet i kapital, kada se postave u kvalitetan strateški okvir, na najbolji način pokazuje ASA Banka. Nakon spajanja IK Banke i Moje Banke, ASA Banka nastavlja sa svojom poslovnom ekspanzijom kroz proces pripajanja Vakufske Banke, formirajući najjaču domaću banku u BiH. Na čelu banke se nalazi Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke i dobitnik priznanja Zlatni BAM za 2020. godinu u kategoriji “Uspješan mladi menadžer u bankarstvu”.

1. Čestitamo na ovom značajnom priznanju u bankarskom sektoru. Jedan ste od najmlađih menadžera na čelu jedne banke. Ovo naročito dobija na težini kada vidimo posao koji ste napravili u protekle tri godine. Koliko vam individualna priznanja, poput zlatnog BAM-a, znače?

Hvala, uvijek je lijepo dobiti potvrdu vlastitog rada kroz nagrade, ali ovo priznanje, iako se dodjeljuje individualno, zapravo je plod rada cijelog tima ASA Banke. Iza nas je jedan zahtjevan proces spajanja dvije banke, postavljanja novih standarda, modernizacije poslovanja, što sasvim sigurno jedan čovjek ne može napraviti sam. Izuzetno sam ponosan na svoj tim, kojeg čine vrhunski profesionalci u svojim oblastima. Ponosan sam što smo u procesu spajanja uspjeli postaviti temelje za stvaranje najjače domaće banke. Posebno važno za istaknuti je da smo u tom periodu uspjeli opravdati povjerenje starih klijenata, te akvizirati nove, koji su prepoznali našu snagu i posvećenost.

2. Nakon akvizicije IK Banke, te Moje Banke, ASA Banka je trenutno u procesu pripajanja Vakufske banke. Kako to mijenja Vašu poziciju na bankarskom tržištu?

ASA Banka nastala je sa željom osnivača da pokažu da BiH treba jaku domaću banku, koja će biti oslonac privredi i koja će zauzimati važnu poziciju u razvoju BiH. Već u samom startu smo objavili veoma ambiciozne planove rasta, koje pratimo i danas.

Kada je riječ konkretno o pripajanju Vakufske Banke, to će, prvenstveno, znatno ojačati naše kapacitete, dodatno učvrstiti našu poziciju na tržištu, te u konačnici biti još jedan korak dalje na putu da postanemo vodeća domaća banka u BiH. Dodatno ćemo proširiti naš portfolij klijenata, posebno u sektoru maloprodaje, paralelno povećavajući rasprostranjenost Banke na području cijele BiH.

Gledajući iz perspektive bh. tržišta, meni je posebno drago što ASA Banka, kao domaća banka, ima važnu ulogu u njegovoj konsolidaciji, jer na ovaj način, pored toga što unapređujemo svoje kapacitete, doprinosimo i razvoju lokalnog tržišta. Svakako naš doprinos nije limitiran samo na ovaj segment, jer, kao domaća banka, igramo ključnu ulogu u napretku ekonomije zemlje. S jedne strane, doprinosimo kreiranju novih radnih mjesta, važan smo izvor finansiranja za mala preduzeća i podržavamo domaću privredu. Sa druge strane, svoje poslovanje temeljimo na vrijednostima koje direktno doprinose lokalnoj zajednici, poput transparentnog poslovanja, posvećenosti klijentima i zajednici, te zadržavanja kapitala unutar zemlje. To su zapravo neki od razloga zašto ni u narednom periodu nećemo stati, već ćemo raditi na jačanju i stabilizaciji pozicije najveće domaće banke u FBiH, po svim parametrima.

3. Da li je (i koliko) za poslovanje i povjerenje klijenata važno pozicioniranje na listi najvećih banaka?

Veličina banke nije presudan element za uspješnost njenog poslovanja. Na kraju dana, ma koliko to zvučalo kao cliché, kvalitet uvijek pobjeđuje kvantitet, što smo mi kroz svoje poslovanje i pokazali. Jasnim fokusom na postavljene ciljeve i stalnim radom na unapređenju usluge, usavršili smo svoje poslovanje i osigurali snažnu poziciju na bh. bankarskom tržištu.

ASA Banka ima optimalnu veličinu za najbolji nastup na tržištu. Dovoljno smo veliki da odgovorimo na sve potrebne lokalnog tržišta i zajednice, a opet dovoljno agilni da se brzo možemo prilagođavati pojedinačnim potrebama klijenata. Ono što nas čini jedinstvenim na tržištu jesu kvalitet usluge, praćenje i prepoznavanje potreba lokalnog tržišta te pravovremeno odgovaranje na njih.

Naš rast je upravo u službi ovih ciljeva, usmjeren na jačanje stabilnosti i otvaranje novih mogućnosti za kvalitetnu podršku domaćem stanovništvu i privredi.

Ipak, ukoliko težite napretku, onda znate da je to proces koji se kontinuirano nastavlja. Stoga, nikad ne možete reći da ste završili, već morate neprekidno, aktivno i sistemski raditi. Ponovit ću da sam sretan što imamo tim koji živi slogan naše nove kampanje „Mi nećemo stati“, te na individualnom, ali i kolektivnom nivou, uvijek teži unapređenju, rastu i razvoju.

4. Koliko je spretno reagovalo tržište u BiH na krizu koja je nastala kao rezultat pandemije?

Činjenica je da niti jedna industrija nije bila spremna za krizu nastalu kao rezultat pandemije, no realnost 21. stoljeća je da se nalazimo u vremenu kriza, jer se s njima susrećemo praktično svakodnevno i samo je pitanje vremena kada će nas zadesiti naredna. Pritom ne mislim na novu epidemiju, iako stručnjaci tvrde da će one postati realnost „novog normalnog”. Potencijalnih rizika za krize je mnogo, stoga je važno biti spreman za njih. U tom kontekstu, važno je identificirati sve potencijalne rizike, te implementirati sve korake kriznog menadžmenta, koji uključuju i preventivne mjere.

Kada je riječ o našem odgovoru, kriza nam je još jednom pokazala kolika je vrijednost strateške pripreme u svakodnevnoj praksi. ASA Banka svoje odluke donosi lokalno i to je velika prednost u ovakvim situacijama, jer možemo reagovati odmah i brzo. Na samom početku smo na prvo mjesto stavili zdravlje i sigurnost uposlenika i klijenata, čemu smo odmah prilagodili cjelokupno poslovanje. Shvatajući obim i potencijalne rizike krize sa kojom smo se suočili, već na samom početku smo svakog klijenta pojedinačno nazvali, ponudili moratorij, dodatno finansiranje pod povoljnijim uslovima ili neke druge opcije koje bi im olakšale poslovanje u novonastaloj situaciji. Ovaj personalizirani pristup je zapravo odraz strateškog pristupa partnerskom odnosu s klijentima, a meni je lično iznimno drago vidjeti da oni to prepoznaju i cijene. Kao rezultat, značajno se povećava stanje depozita Banke, koji je u prvih šest mjeseci ove godine porastao za 13,04%.

5. Šta je karakteristika današnjeg okruženja u bankarskom sektoru?

Jedna od najvažnijih karakteristika današnjice je upravo međusobna povezanost, ali i ovisnost svih segmenata društva. Promjene u jednoj industriji se direktno ili indirektno reflektuju na druge, a bankarski sektor nije izuzetak. Tako se, primjerice, oprez koji smo razvili pri uspostavljanju kontakata kao rezultat pandemije, reflektirao i u bankarstvu, pa je osjetan rast u stopi korištenja digitalnih kanala, odnosno usluga.

Istovremeno, druga, najvidljivija, karakteristika današnjice je zasigurno to što živimo u iznimno kompetitivnom vremenu, u kojem su promjene praktično svakodnevnica. Ukoliko želite biti uspješni, primorani ste kontinuirano prilagođavati sebe, ali i svoje poslovanje potrebama i željama korisnika. U tom kontekstu, danas više uopšte nije moguće primjenjivati princip „jednog rješenja za sve“. Upravo suprotno. Danas govorimo o hiper-personalizaciji u bankarstvu, jer klijenti žele da se prema njima postupa shodno specifičnim situacijama u kojima se nalaze. ASA Banka već duži period primjenjuje upravo personalizirani pristup klijentima, s kojima težimo razviti partnerske odnose. Upravo zahvaljujući ovoj strateškoj odluci smo za vrijeme krize bili spremni odgovoriti na potrebe svakog od njih, pojedinačno.

6. Za kraj, recite nam, kakvi su planovi za budućnost?

„Mi nećemo stati“ slogan je naše posljednje kampanje, koji najbolje rezimira planove ASA Banke za budućnost. Bosna i Hercegovina je za nas mnogo više od tržišta, jer je ovo zemlja u kojoj mi živimo, stoga želimo svakodnevno doprinositi napretku svih njenih segmenata. U osnovi naše misije i vizije nalazi se želja da budemo stabilan i dugoročan partner bh. stanovnicima i privredi, stoga ćemo u narednom periodu nastaviti jačati svoju poziciju na bh. tržištu, kako bismo mogli još značajnije doprinijeti upravo lokalnoj zajednici.

Više o:

ASA Banka Biznis
NA VRH