Šejlu Turković će privesti Sudska policija

Optužena za ugrožavanja sigurnosti advokata Baždarevića nije se pojavila na sudu

A. ALJIMI
16.09.2014 10:40

Današnji glavni pretres na suđenju Šejli Turković koja se tereti za ugrožavanje sigurnosti sarajevskog advokata Izeta Baždarevića odgođen je jer se u Općinskom sudu u Sarajevu na zakazano ročište nisu pojavili ni optužena ni njen branilac Fahrija Karkin.

Podsjećamo, Šejla Turković se optužnicom tereti da je 23. septembra 2011. godine u Sudi BiH prišla advokatu Baždareviću, koji je stajao pored sudnice, te mu se obratila povišenim tonom govoreći da je zločinac i optužujući ga da je nagovarao svjedoke da svjedoče protiv njenog muža Zijada Turkovića.

Baždarević je u tom predmetu koji se vodio protiv Turkovića i ostalih zastupao optuženog Hajrudina Memovića, koji je uklanjao tragove nakon ubistva Mithata Mekića i njegove supruge Lusije Salas-Kortez.  

Sutkinja Melika Murtezić odredila je novi datum za ročište 21. oktobra dodavši da će biti izdat nalog Sudskoj policiji da privede optuženu ukoliko se ona ne pojavi na sudu.

Inače, optuženoj Turković i njenom advokatu Karkinu pozivi za ovaj pretres su uredno dostavljeni. Ukoliko sud odliči da ga sankcionira, advokat Karkin će biti prijavljen Advokatskoj komori.

Oštećeni Izet Baždarević uredno se pojavio na sudu.

Najavljeno je da će na narednom ročištu saslušati sudski policajac Dejan Prka koji se u trenutku prijetnji advokatu Baždareviću našao u blizini. 

NA VRH