Potvrđene presude Šemsudinu Hodžiću i Admiru Kovačeviću za autokriminal

Sud BiH odbio kao neosnovane žalbe branioca

(M. M.)

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH odbilo je kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH i branioca Šemsudina Hodžića i Admira Kovačevića i potvrdilo prvostepenu presudu Suda BiH kojom su oni proglašeni krivim za organizovani kriminal u vezi sa teškom krađom.

 Sud je Hodžića osudio na zatvorsku kaznu od 11 godina, a Kovačevića na pet godina.

Istom presudom Vladimir Lizdek oslobođen je optužbe za organizovani kriminal u vezi sa teškom krađom.
 
Iz Suda BiH saopšteno je da su od Hodžića i Kovačevića oduzeti predmeti počinjenja krivičnog djela, kao i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela i to od Hodžića u iznosu od 17.700 KM, a od Kovačevića u iznosu od 1.400 KM.

Sud je obavezao Hodžića i Kovačevića da nadoknade troškove krivičnog postupka.

Hodžić je po određenim tačkama oslobođen optužbi za organizovani kriminal u vezi sa sprečavanjem dokazivanja, te za organizovani kriminal u vezi sa teškom krađom.

Sud je odbio optužbu da je Hodžić počinio organizovani kriminal u vezi sa teškom krađom.
 
U odnosu na oslobađajući i odbijajući dio presude, Hodžić je oslobođen dužnosti nadoknade troškova krivičnog postupka.

Inače, na presudu su žalbe uložili i Tužilaštvo i zajednički branilac Hodžića i Kovačevića.
 

Tužilaštvo je uložilo žalbu zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke o krivičnopravnim sankcijama, sa prijedlogom da Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u pogledu Lizdeka preinači prvostepenu presudu i izrekne presudu kojom se on proglašava krivim za krivično djelo iz optužnice i izmijenjene optužnice, te da mu u granicama propisane kazne izrekne zatvorsku kaznu, a da u pogledu Hodžića i Kovačevića preinači prvostepenu presudu u pogledu odluke o kazni zatvora kojom će Hodžiću izreći zatvorsku kaznu od najmanje 15 godina, a Kovačeviću od najmanje sedam godina.

 

Odbrana se žalila zbog bitnih povreda krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke o krivičnopravnoj sankciji sa identičnim prijedlozima da Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu, te pobijanu presudu ukine u osuđujućem dijelu zbog postojanja apsolutno bitnih povreda krivičnog postupka, te istu potvrdi u oslobađajućem/odbijajućem dijelu i naredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Suda BiH.

 

Oni su tražili da Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH osporenu presudu preinači i odbije optužbu ili da žalbu uvaži, osporenu presudu preinači i optužene oslobodi od optužbe ili ih na osnovu utvrđenih i potkrijepljenih dokaza proglasi krivim, te osudi na zatvorsku kaznu adekvatnu izrečenim kaznama saoptuženim licima u ovom predmetu.

NA VRH

Podijeli članak na