Kamatar iz Brčkog za zajam od 3. 000 "naplatio" 60. 000 KM

Brčanski Osnovni sud: Nepravomoćna presuda za lihvarstvo

M. M.
19.11.2014 18:36

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo je krivicu dvadesettrogodišnjeg trgovca iz Brčkog, kojeg je  prethodno optužilo da  je od građana uzimao kamate i sredstva obezbjeđenja nesrazmjerne vrijednosti u odnosu na pozajmljeni novac.

Po  održanom glavnom pretresu nadležni sud u Distriktu oglasio je krivim G.G. (23) iz Brčkog, te  mu izrekao novčanu kaznu od deset hiljada maraka, a nakon što je inkriminacije, koje  mu je Tužilaštvo  distrikta stavilo na teret, ocijenio u potpunosti dokazanim. 

Naime, optužnicom od 15. maja  G. G. je optužen da je u dva navrata ugovorio pozajmljivanje novca  uz nesrazmjerno visoku kamatu,  koristeći se pri tom nedovoljnim iskustvom i lakomislenošću oštećenih. 

On je optužen da je na ime vraćanja glavnice i kamata za zajam od 3.000,00  KM  naplatio  iznos od preko 10.000,00 KM,  pored čega je preveo i zemljište oštećenih u vrijednosti od blizu 50.000,00 KM. 

Njemu je tada takođe stavljeno na teret i da je na ime simuliranog zaloga vršio prevod nekretnina dužnika na svoje ime, pri čemu je njihova vrijednost bila znatno veća od iznosa pozajmljenog novca. 

Prema ovoj inkriminaciji on je na ime zajma od 10.000 KM zahtijevao iznos od 50.000 KM,  kako bi oštećenima vratio garsonjeru prevedenu na njegovo ime.

Saglasno ukupnim rezultatima  krivičnog postupka  G.G. je oglašen krivim  za krivično djelo Lihvarstvo, za koje je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od deset hiljada maraka.  

Ova presuda nije pravosnažna, s obzirom da je na nju moguće izjaviti žalbu Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH.

NA VRH