Zapaljeno ukupno 37 automobila: Ćosić za paljevine krivi vlasnike automobila?!

Pres- konferencija MUP-a KS

Am. KOVAČ
27.01.2015 16:48

U prostorijama Jedinice za specijalističku podršku MUP-a Kantona Sarajevo, danas je održana godišnja izvještajna pres-konferencija na kojoj su prezentirani postignuti rezultati.

Između ostalog Vahid Ćosić, komesar MUP-a Kantona Sarajevo, osvrnuo se i na učestale paljevine automobila.

Motivi paljevina

- Od 1. juna prošle pa do 26. januara ove godine u Sarajevu je registrirano 37 krivičnih djela izazivanja opće opasnosti koja su za posljedicu imala paljevinu vozila. Najveći problem policiji predstavljaju vlasnici ovih automobila koji jednostavno ne daju dovoljno informacija. Oštećeni jednostavno ne žele da nam daju podatke koje bismo mogli koristiti u istragama prilikom određenja motiva paljevina koji mogu biti od dugovanja, sukoba sa određenim grupama, iznude, lihvarenje i slično. Ovo otežava rad policije, pa se policija služi drugim metodama, odnosno mjerama i taktičkim radnjama koje su mnogo sporije - kazao je Ćosić.

On je naglasio da je od 37 pet paljevina rasvjetljeno i to koje su počinjene u decembru i januaru ali nije znao kazati koje su to.

Obavljeni uviđaji

- Motiv za dvije rasvijetljene paljevine bilo je koristoljublje. U jednom slučaju radilo se o osveti zbog tučnjave, a u jednom zbog novčanog duga koji je sin oštećenog imao prema osumnjičenom. Jedno od zapaljenih je i vozilo koje je korišteno u izvršenju teške krađe - nastavio je Ćosić.

Prema njegovim riječima, policija je nakon svakog požara na automobilima sa sudskim vještakom za protivpožarnu zaštitu obavila uviđaj, te preduzimala mjere na rasvjetljavanju djela.

Na pitanje šta poduzimaju kako bi se u budućnosti spriječilo činjenje ovih djela, Ćosić je odgovorio policija vrši opservacije, zasjede, kontrole, racije i druge radnje u nastojanju da identifikuju počinioce kriivčnih djela.

 

NA VRH