Sačinjeno na temelju naredbe Tužilaštva KS

Na suđenju Jusufraniću i Petroviću predočen nalaz finansijskog vještačenja

Fena
24.04.2017 14:51

Predočavanjem nalaza i mišljenja sudskog vještaka finansijske struke Hasana Delića danas je u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) nastavljeno suđenje bivšim čelnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS - Ibrahimu Jusufraniću i Branislavu Petroviću koji se terete za zloupotrebu položaja i ovlasti, a Petrović i za krivotvorenje službene isprave.

Vještačenje, koje je sačinjeno na temelju naredbe Tužilaštva KS, odnosno dokumentacije iz spisa, fokusirano je na tenderske procedure u vezi s nabavkom četiriju praonica za vozila i GRAS-ove poslove u oblasti marketinga.

Konkretno, vještak Delić je elaborirao pitanja u vezi s nabavkom spomenutih praonica od slovenske firme "Elesprom", što je, kako je naveo, realizirano/plaćeno putem ugovora o lizingu, budući da GRAS nije imao vlastitih izvora za finansiranje te investicije.

Tako je u prvobitnom nalazu iz 2012. godine, u kojem nije uzeta u obzir činjenica da je 'roba' (praonice) u međuvremenu isporučena, navedeno da je ovim poslovnim aranžmanom GRAS-u pričinjena šteta u iznosu od 2.082.675 KM. Međutim, nakon dodatnog vještačenja iz 2014. godine utvrđeno je da se radi o šteti od 882.825 KM.

Nadalje, vještak Delić je analizirao ugovor u oblasti marketinga s njemačkom firmom "Hellner More d.o.o.", prema kojem su marketinške usluge, odnosno prava/zarada od korištenja reklamnih površina na vozilima GRAS-a dijeljeni u omjeru 60:40 posto u korist njemačkog partnera, te je, prema nalazu, GRAS-u pričinjena šteta od oko 39.000 KM, pri čemu je fakturisana vrijednost reklamnih površina iznosila oko 111.000 KM.

U vezi s ovim, vještak je ustvrdio da je spomenuta firma na tenderu 'prošla' samo na temelju potpisa drugooptuženog kao člana komisije, a da se ostala dva člana o tome nisu pozitivno izjasnila, navodeći pritom da je potpis trećeg člana tenderske komisije krivotvoren, te da je taj tender u skladu sa Zakonom o nabavkama trebao biti poništen.

Ostatak vještačenja odnosio se na dinamiku i redoslijed/hronologiju poteza u vezi sa spomenutim GRAS-ovim poslovnim aranžamnima, uključujući i pitanja iz domena investicionih ugovora i prakse dobrog/odgovornog privređivanja.

Na nalaz i mišljenje vještaka, odbrana optuženih - advokati Senad Kreho i Muhidin Kapo uputili su niz prigovora, navodeći da se radi o zaključcima hipotetičke naravi, da je vještačenje vršeno van okvira spomenute naredbe, kao i izvan vlastitih ovlaštenja.

Odbrana je, nadalje, ukazala na razlike u nalazima vještačenja (prvotnog i dopunskog), progovarajući posebno u dijelu koji se odnosi na visinu i prirodu navodno pričinjene štete, kao i uopće na tok postupka, uključujući i određene segmente i radnje prije potvrđivanja optužnice u ovom slučaju.

Optužnica u ovom predmetu, bivšeg generalnog direktora GRAS-a Ibrahima Jusufranića i šefa turističke poslovnice ovog preduzeća Branislava Petrovića, tereti da su od 2001. do polovine 2006. godine kao odgovorne osobe iskoristili svoje službene položaje i ovlaštenja, te nisu obavili svoje dužnosti, čime je nanesena šteta GRAS-u i budžetu Kantona Sarajevo. Prema navodima Tužilaštva, Jusufranić je preduzeću i budžetu Kantona nanio štetu veću od 880.000 KM, a obojica se terete da su drugome pribavili korist oko 100.000 KM.

Naredno ročište u tom predmetu zakazano je za 12. maj.

NA VRH