Politička jasnoća i odlučni potezi ili nova kriza i zastoj!

Nakon stupanja na snagu SSP-a za BiH

A.DUČIĆ
16.06.2015 09:25

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i Bosne i Hercegovine (BiH) 1. juna je stupio na snagu. On, kao takav, uspostavlja blisko partnerstvo između EU i BiH i produbljuje političke, ekonomske i trgovinske veze između dvije strane sporazuma.

SSP je tako postao glavni okvir koji uređuje odnose između EU i BiH, a s ciljem da dodatno pripremi našu zemlju za buduće članstvo u EU.

Federica Mogherini, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, tog dana je ocijenila da stupanje na snagu SSP-a predstavlja novo poglavlje na putu BiH ka EU.

- Politička jasnoća, odlučni potezi i pravo, koordinirano djelovanje institucija na svim nivoima su sada potrebni za razvoj i provedbu reformi. Opipljivi rezultati će biti od temeljne važnosti kada Vijeće bude razmotralo budući zahtjev za članstvo. Ogromna većina građana BiH želi da se njihova zemlja pridruži EU i vodstvo zemlje treba da udvostruči svoj angažman i ispuni očekivanja građana, rekla je Mogherini.

 Stupanje na snagu SSP-a komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore za proširenje Johannes Hahn pozdravio je kao definirajući trenutak u odnosima između EU i Bosne i Hercegovine i kao sporazum koji čvrsto stavlja BiH na put pristupanja EU.

-U isto vrijeme, SSP donosi nove odgovornosti koje proizlaze iz provedbe i koje trebaju ispuniti vlasti BiH. Evropska komisija neće štedjeti napore da pomgne vlastima ove zemlje u provedbi potrebnih reformi - rekao je Johannes Hahn.

No, politička jasnoća i odlučni potezi, o kojima je govorila visoka predstavnica EU, nisu okarakterizirali djelovanje bh. vlasti u sedmicama koje su slijedile, do pisanja ovog izvještaja (16.juni). Umjesto toga federalna vlast je zapala u krizu zbog raskida koalicije, a ni potpisivanje reformske agende nije uslijedilo 11. juna kako je bilo predviđeno, zbog čega je komesar Hahn bio prinuđen da taj dan otkaže posjetu Sarajevu.

Vijeće ministara BiH je 2. juna, dana nakon stupanja snagu SAA, tek, primilo k znanju informacije Direkcije za evropske integracije o obavezi uspostavljanja zajedničkih tijela Bosne i Hercegovine i Evropske unije za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – u skladu sa glavom X - „Institucionalne, opće i završne odredbe“ Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Najvažnije tijelo koje treba biti uspostavljeno, a koje treba da prati provedbu SSP-a jeste Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje. Ono će se sastojati od članova Vijeća EU i članova Evropske komisije s jedne, te članova Vijeća ministara BiH, s druge strane.

Ovo vijeće će redovno provjeravati, u pravilu jednom godišnje, način na koji BiH provodi ovaj sporazum te usvaja i provodi zakonodavne, administrativne, institucionalne i ekonomske reforme. Iako je predviđeno da se prvi sastanak
Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje održi u drugoj polovici 2015. Ono još do zaključenja ovog izvještaja nije formirano.

Druga tijela koja bi trebala činiti ovaj institucionalni okvir su Odbor i sektorski pododbora SSP-a, te Parlamentarni odbor za SSP koji će biti uspostavljen između Evropskog parlamenta i Parlamentarne skupštine BiH

Prema onome što dalje nalaže SSP, BiH bi uskoro trebala započeti pregovore sa zemljama koje su već potpisale SSP radi zaključenja bilateralnih ugovora o regionalnoj saradnji čiji je cilj povećanje obima saradnje između tih zemalja

Glavni elementi ovih ugovora bit će politički dijalog, uspostavljanje prostora slobodne trgovine, uzajamni ustupci u pogledu kretanja radnika, prava poslovnog nastanjivanja preduzeća, pružanja usluga, tekućih plaćanja i kretanja kapitala, kao i drugih politika.

Inače, SAA definira i obaveze BiH u oblastima poljoprivrede, ribarstva, transportnih usluga, javnih nabavki, upravljanja granica, azila i migracija, spriječavanja i kontrole ilegalnih migracija, pranja novca i finansiranja terorizma.
 
Stupanje na snagu SSP-a će, također, povećati povjerenje domaćih i stranih investitora u zemlji. To će bosanskohercegovačkim preduzećima omogućiti pristup tržištu EU, a preduzećima iz EU tržištu BiH, što će stvoriti uslove za bolje poslovne mogućnosti za sve poslovne subjekte iz EU i BiH te će potaknuti privredni rast i zapošljavanje.

dodik-milorad2mk

Dodik: RS ne osporava evropski put

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je u 11. juna  nije dao saglasnost za potpisivanje reformske agede bez primjedbi koje je definirala vlast u manjem bh. entitetu, devet dana ranije je izjavio da „Republika Srpska nikada nije sporila evropski put BiH, ali na ovom putu želi da postane vidljiva u okviru nadležnosti koje ima“.

- Želimo da vidimo napredak BiH na evropskom putu u skladu sa ranije potpisanom izjavom. U Srpskoj smo usvojili neke zakone, koji mogu da budu dio evropskog paketa, neki su u procesu izrade, a određeni u formi nacrta", kaže Dodik i napominje da Srpsku i BiH čeka opsežan posao na putu ka EU – rekao je Dodik na dan stupanja na snagu SSP-a.

Da bi se ispoštovao rok od šest godina za realizaciju Sporazuma predsjedavajući Vijeće ministara BiH Denis Zvizdić obećao je da će Vijeće na čijem je on čelu napraviti odgovarajuću dinamiku

denis-zvizdic22

Zvizdić: Napravit ćemo dinamiku

- U roku od dvije godine morat ćemo sklopiti sve potrebne ugovore o regionalnoj saradnji sa svim zemljama koje su potpisnice SSP-a. To znači povećan obim ekonomske i regionalne saradnje - izjavio je Zvizdić.

Najzahtjevniji reformski zakoni morat će se, naglašava, provesti u periodu do 12 mjeseci, a ostali za tri, šest i devet mjeseci.

- Predstojeće reforme će biti bolne i teške jer mijenjaju dosadašnje obrasce ponašanja. To su reforme za koje smo mi u Vijeću ministara BiH spremni da ih napravimo i one znače dugoročan napredak - podvukao je Zvizdić.

Kaže da će Sporazum omogućiti da privrednici u većem obimu koriste sredstva iz EU, što će povećati konkurentnost proizvoda u cilju da se "kompetentno borimo s tržištem EU", a istovremeno će se stvoriti mnogo povoljniji poslovni uslovi u BiH.

Navodeći da stupanjem na snagu Sporazuma BiH pokazuje apsolutno opredjeljenje EU, Zvizdić predviđa da naša zemlja krajem ove ili početkom naredne godine može predati aplikaciju za članstvo u EU.

Zvizdić je najavio da je u završnoj fazi reformska ekonomska agenda, u čijoj su izradi učestvovali predstavnici entiteta, Brčko Distrikta, međunarodnih finansijskih institucija na čelu sa Evropskom komisijom.

Premijer Federacije Fadil Novalić koji je u momentu pisanja ovog izvještaja na čelu krnje Vlade FBiH budući da u njoj više ne particpiraju ministri iz DF-a izjavio je da SSP predstavlja „prva otvorena vrata prema Evropskoj uniji i mi moramo zakoračiti kroz ta vrata, ma kolika naša nesloga bila“.

fadil-novalic-1

Novalić: Nijedan faktor neće smjeti tako daleko otići

-I u Republici Srpskoj imamo probleme, u Vladi posebno, i ovdje kod nas. Mislim da nijedan faktor neće smjeti tako daleko otići, toliko rizikovati da kaže: ‘Evo, ja činim takav poremećaj koji će omesti taj naš put prema Evropskoj uniji’ – izjavio je Novalić.

Wigemarkovi sastanci sa Dodikom, Zvizdićem, Novalićem...

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark nakon niza sastanaka sa bh. zvaničnicima a među kojima su bili Dodik, Zvizdić i Novalić, izjavio je da je 1. juni bio prijelomni historijski trenutak u odnosima Evropske unije i BiH.

lars-gunnar-vigemark-2

Wigemark: Članstvo u EU se ne dobiva na poklon 

- Članstvo u EU se ne dobija na poklon. To je nešto na čemu morate raditi, a mi smo tu da vam pomognemo - kazao je Wigermark.

U ovom procesu ukazao je na važnost političke volje, u kojoj se moraju po strani ostaviti kontraverzna pitanja.

- Postoji jasna potreba, u interesu građana, prvenstveno mladih i nezaposlenih, da se pokrene privreda. Sada smo ušli u novu eru i treba se riješiti ustaljenih obrazaca rada i osigurati da Bosna i Hercegovina bude konkurentnija. Moramo iza sebe ostaviti uske interese – kazao je ambasador Wigemark.

 

 

NA VRH