INTERVJU Edhem Bičakčić, predsjednik Bh. komiteta CIGRE

Više puta zvali smo Kopača da sučelimo argumente o Bloku 7, nije se odazvao

Proizvodnja struje iz uglja ključni je faktor u očuvanju naše energetske nezavisnosti

Razgovarala: Alisa ČENGIĆ
29.12.2019 13:16

Bičakčić: Ponovno izabran za predsjednika

Foto: Arhiv

Edhem Bičakčić nedavno je ponovo izabran za predsjednika bh. ogranka uglednog Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE), čije je sjedište u Parizu. Bičakčić je poznato ime na domaćoj političkoj sceni i u poslovnim krugovima. On je bivši premijer Federacije i bivši generalni direktor „Elektroprivrede BiH“.

Zadržane performanse

Velike rasprave su vođene i još se vode u vezi s izgradnjom zamjenskog Bloka 7 u TE Tuzla. Projekt je započeo. Šta on znači za „Elektroprivredu BiH“, stanovništvo, okoliš i državu BiH?

- Izgradnja ovog bloka je šansa za brži rast i sveukupni razvoj ukoliko se uzme u obzir da energetika učestvuje do 30 posto u BDP-u BiH. To je, dakle, zamjenski blok koji omogućava da istovremeno dođe do smanjenja zagađenja i emisije CO2 i da budu postignuti svi evropske standardi u smislu ekološkog zbrinjavanja. Sve ove performanse sadržane su u realizaciji ovog projekta.

Projekt je skup, ali on osigurava budućnost rudarskog sektora u tuzlanskom regionu, što je veoma značajno i postiže mnogo veću efikasnost u odnosu na postojeće blokove. Predviđeno je da njegova osnovna efikasnost bude 43 posto, dok postojeći blokovi imaju ispod 30 posto. Izgradnjom Bloka 7 instalirane snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje 2.700 GWh električne i 390 GWh toplotne energije osigurava se zamjena za postojeće koji su izašli ili će izaći iz pogona u narednih nekoliko godina.

Gašenje tih blokova je neminovno jer je, naprimjer, Blok 3 u pogonu više od 50 godina i sve njegove tehničke performanse su prevaziđene. Također, predviđeno je da se dalje razvije toplinarstvo u široj regiji Tuzle. Za sada je razvijeno grijanje u Tuzli i Lukavcu, a gotovi su projekti za Živinice i kompletiranje cijele ove regije, što će u konačnici dovesti do 50 posto smanjivanja emisije CO2, a emisija polutanata bit će dovedena do nivoa evropskih standarda. U slučaju da ne bude izgrađen zamjenski blok, u narednih deset godina cijeli tuzlanski region bi mogao ostati bez sistema daljinskog grijanja i morao bi ponovo prelaziti na individualna ložišta, a u tom slučaju bi vrlo često izbor ponovo bio ugalj i povećanje zagađenja.

U državnoj strategiji, koju su radili evropski stručnjaci i koja je usvojena prošle godine, Evropa je u cijelosti upoznata s ovim blokom, koji zadovoljava evropske direktive. Istina, u Evropi postoji i politika dekarbonizacije i totalnog napuštanja proizvodnje električne energije iz uglja uz emisiju CO2, te lobisti koji se bore protiv svakog od tih projekata. U BiH, gdje je proizvodnja iz termoblokova i više od 60 posto ukupne proizvodnje, mi ne možemo napraviti tolike zamjenske kapacitete u obnovljivim izvorima koji mogu nadomjestiti izgradnju ovakvog bloka.

Određene kritike iz Energetske zajednice postoje. Mi ih možemo saslušati i razmatrati u debatnoj atmosferi te braniti ovu argumentaciju kojom raspolažemo u energetskom, ekonomskom i ekološkom smislu. Sva tri ova segmenta su zadovoljena. Mi smo više puta pozivali Janeza Kopača, direktora Sekretarijata Energetske zajednice, da dođe na naše stručne skupove da sučelimo argumente, ali nikada se nije odazvao našem pozivu.

Šta je osnovni zadatak CIGRE i kako ga je obavila u proteklom periodu?

- Osnovna zadaća bh. komiteta CIGRE je podrška i pomoć bh. znanstvenicima i stručnjacima da stječu, unapređuju i razmjenjuju znanja i iskustva o proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije, kao i proizvodnji električne opreme, vodeći računa o utjecaju na okoliš. Ovome treba dodati afirmaciju nauke i struke.

Posvećeni smo i praćenju tehničko-tehnološke tranzicije elektroenergetskog i energetskog sistema u cjelini kroz procese dekarbonizacije, decentralizacije i korištenja distribuiranih izvora električne energije, praćenju globalnih promjena u okolini važnih za elektroenergetski sistem, identifikaciju, procjenu i upravljanje interakcijom između prirodnih sredina i elektroenergetskog sistema, mjerama za kvantifikaciju, kontrolu i ublažavanje utjecaja na okolinu u područjima kao što su staklenički plinovi, onečišćenju zraka, zemljišta i vode, elektromagnetskim poljima.

Ostvarili smo aktivno učešće i predstavljanje naše organizacije u Administrativnom vijeću pariske CIGRE i regionalne CIGRE (SEERC), osnovan je bh. komitet elektrodistribucijske konferencije BH K CIRED, uspješno organizirana savjetovanja BH K CIGRE i BH K CIRED-a, organiziran niz različitih konferencija i okruglih stolova. Časopisu „Bosanskohercegovačka elektrotehnika” postepeno se počinje vraćati značaj koji mu je bio izvorno dodijeljen, izdata je Monografija 25 godina postojanja i rada BH K CIGRE, a dodijeljena i priznanja članovima koji su doprinijeli njegovoj afirmaciji i razvoju, pokrenute aktivnosti na izgradnji Tehničkog muzeja BiH u Sarajevu...

Modernizacija rudnika

Često se u javnosti čuju različita stajališta u vezi sa sudbinom uglja u budućoj proizvodnji električne energije. Kako Vi gledate na to? 

- BiH s ovakvom strukturom proizvodnog portfelja bez uglja ne može u sadašnjem trenutku zadovoljiti svoje potrebe jer je ovisna 60 posto o uglju. Naš cilj je da se kroz tranziciju u realnim vremenskim okvirima dominacija prepusti obnovljivim izvorima, te su zamjenski kogenerativni blokovi (Blok 7 u TE Tuzla i Blok 8 u TE Kakanj) neophodni i nužni da bi se osigurala električna energija za svakog stanovnika BiH, kao i jeftina i okolinski prihvatljiva toplinska energija iz kogeneracije za okolne gradove. Ovakav plan podrazumijeva provedbu Plana prestrukturiranja koji je usvojio i odobrio Parlament FBiH i koji precizno definira ključne smjernice i promjene poslovanja elektroenergetskog sektora u budućnosti, s posebnim akcentom na restrukturiranje rudnika.

Do momenta izgradnje i puštanja u rad zamjenskih blokova rudnici će morati biti restrukturirani, modernizirani i spremni za dugoročno rentabilno poslovanje kako bi osigurali termoelektranama nesmetan i pouzdan rad. To znači dugoročna i kontinuirana isporuka uglja u količini, kvalitetu i cijeni. Možda je prestrukturiranje rudnika uglja trenutno najslabija karika u ovom projektu, ali smatram da će nadležni organi smoći snage i završiti ovaj posao do kraja. Očekujem da će to biti potpuno novi rudnici.

Povećan broj članova

Na nedavno održanoj Skupštini posebno ste naglasili brojnost, stručnost i ulogu članstva. Zašto?

- U prethodne tri godine trostruko je povećan broj individualnih i kolektivnih članova. Ključnu ulogu u radu našeg komiteta imaju predstavnici kompanija iz elektroenergetskog sektora, naučni radnici i profesori elektrotehničkih fakulteta i njihovi studenti. Ohrabreni smo činjenicom da veliki interes za članstvo i rad u stručnim komitetima CIGRE u posljednje vrijeme iskazuju žene, čiji broj iz godine u godinu raste, te studenti elektrotehnike sa svih fakulteta. Krajem 2018. godine formiran je Forum “Žene u inžinjerstvu”.

Posebno bih istakao studente Elektrotehničkog fakulteta iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Očekujemo da će broj članova iz Republike Srpske biti i veći. Da učlanjenje nije samo čin formalnosti pokazuje i činjenica da smo na nekoliko savjetovanja u protekle tri godine imali oko 500 stručnih i naučnih referata koji vrlo relevantno obrađuju najsloženija pitanja funkcioniranja elektroenergetskog sistema. Iza tih referata stoji znanje, iskustvo iz prakse, poznavanje savremenih tehnologija i trendova. Naš dignitet uopće nije upitan jer mi svoj obraz ne prodajemo!

Referati naših stručnjaka

Šta su osnovne odrednice programa rada bh. komiteta CIGRE u 2020. godini?

- U fokusu će biti proces dekarbonizacije, decentralizacije i korištenja distributivnih izvora električne energije. Moramo aktivnije pratiti i uzeti učešće u novoj eri razvoja elektroenergetskog sistema, a koja se tiče implementacije novih tehnologija, kao što su informacione tehnologije, električna vozila, vještačka inteligencija, obnovljivi izvori i skladištenje energije.

Na predstojećem 48. zasjedanju međunarodne CIGRE u Parizu uzet ćemo aktivno učešće u radu organa, ali i kroz pisane referate naših stručnjaka. Raduje nas da će na tom velikom svjetskom skupu elektroenergetičara prvi put s proizvodnim programom biti predstavljena i jedna bh. kompanija, koja je naš kolektivni član.

Učestvovat ćemo i u radu 3. SEERC konferencije koja će biti održana u Beču sredinom sljedeće godine i očekujemo da ćemo od Austrije preuzeti predsjedavanje SEERC-om u naredne dvije godine. Ne treba zaboraviti i naše 2. savjetovanje BH K CIRED-a u Mostaru u oktobru naredne godine. Također, u 2020. započinjemo tehničke pripreme organizacije 141. sastanka Administrativnog vijeća CIGRE Pariz, koje će biti održano tokom avgusta/septembra 2023. godine u Sarajevu.

NA VRH