OBAVJEŠTENJE Iz Zavoda za javno zdravstvo

Livanjski kanton: Voda za piće ispravna i dobrog kvaliteta

Većina naselja i stanovništva Livanjskog kantona ima pitku vodu

Ale Kamber
18.04.2019 10:42

Voda ispravna i kvalitetna

Foto: A. Kalember

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Livanjskog kantona, dr. Diana Mamić potvrdila je da Zavod na čijem je čelu i javna komunalna preduzeća redovno vrše kontrolu vode za piće te da je ona ispravna i dobrog kvaliteta, što se posebno odnosi na Livno, Tomislavgrad, Kupres i Drvar, premda primjedbi nema ni na vode Glamoča i Bosanskog Grahova, koje, također, pripadaju Livanjskom kantonu.

- Zavod za javno zdravstvo redovno kontrolira ispravnost vode za piće, što podrazumijeva da analizirana voda mora zadovoljiti fizikalno-hemijske i mikrobiološke kriterije propisane Pravilnikom o kvalitetu vode za piće - kazala je Mamić.

Podsjećamo, većina naselja i stanovništva Livanjskog kantona ima pitku vodu iz gradskih vodovoda koji su pod redovnim nadzorom komunalaca i Zavoda za javno zdravstvo. 

No, još ih priličan broj koristi vodu za piće iz bunara, čatrnji i s brojnih vrela kojima obiluje ovaj dio BiH, a čiju ispravnost po potrebi i na zahtjev potrošača vode, također, ispituje nadležni Zavod za javno zdravstvo, koji redovno analizira i kvalitet vodotoka i jezera za kupanje u ljetnoj sezoni.

Komentari

NA VRH