LIČNOST DANA Mario Nenadić

Dokazani borac za evropsku BiH

S. M.
03.10.2018 06:22

Nenadić: Poznat kao posvećen borac za prava manjina

Mario Nenadić (SBB), ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo, jedini je ministar koji je od Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, koje okuplja predstavnike 19 nacionalnih manjina, dobio posebno priznanje – Plaketu. 

Poznat kao posvećen borac za ljudska prava, a posebno za prava manjina, Nenadić je dobitnik brojnih međunarodnih i domaćih nagrada, priznanja i zahvalnica. Dokazani je promotor evropskih vrijednosti, kroz borbu za jednakopravnost i zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu!

Više od 25 godina aktivno radi na promociji i zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Osim toga, a što je i povod za dodjelu ovog vrijednog priznanja, Nenadić je dao veliki privatni i institucionalni doprinos zaštiti prava nacionalnih manjina kroz borbu za nediskriminaciju bilo koga po bilo kojem osnovu, kao i zaštiti prava na kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost.

Kao ministar pravde i uprave, Skupštini Kantona predložio je dvadesetak zakona i svi su jednoglasno usvojeni, što dokazuje da se za svaki zakonski projekt, skupa sa svojim timom, detaljno pripremao na političkom i stručnom planu.

Mario Nenadić diplomirani je pravnik, s brojnim položenim ispitima i specijalizacijama u struci. Rođen je 25. marta 1964. godine u Sarajevu.

NA VRH