LIČNOST DANA Elvir Kazazović

Ministrov mandat pun grešaka

Djeca su kažnjena, jer se njihovi roditelji nisu željeli opredijeliti za samo jedan od tri zvanična jezika

A. T.
16.01.2019 07:04

Kazazović: Ostat će upamćen po aferama

Foto: Arhiv

U svim školama na području Sarajeva u posljednjih nekoliko dana zbog bivšeg kantonalnog ministra za obrazovanje, nauku i mlade Elvira Kazazovića (SDA) vlada opći haos. Zbog njega mnoga djeca ovih dana nisu dobila uvjerenja s ocjenama.  

Djeca su kažnjena, jer njihovi roditelji nisu željeli da se opredijele za samo jedan od tri zvanična jezika. Željeli su da njihova djeca uče i bosanski, i srpski, i hrvatski jezik.

Roditelji nisu željeli da se pravi diskriminacija među djecom, a upravo je to proizveo kad je u septembru inicirao anketu o izjašnjavanju o jeziku. Istek mandata spasio ga je haosa koji je sam prouzrokovao. Vruć krompir ostavio je novoj Vladi pa se sada ministrica Zineta Bogunić, ni kriva ni dužna, mora baviti problemom jezika koji joj je Kazazović ostavio u amanet.

Kazazović će u narodu ostati upamćen samo po aferama i lošim idejama koje nikad nije uspio realizirati do kraja.

NA VRH