Vjerodostojnost napora zavisi od jasne javne komunikacije

Deklaracija samita u Sofiji: EU navela prioritete u odnosu sa zemljama zapadnog Balkana

Agencije
17.05.2018 16:16

Foto: AFP

Lideri Evropske unije (EU) usaglasili su danas na samitu EU - zapadni Balkan u Sofiji zajedničku deklaraciju u kojoj EU potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi zapadnog Balkana.

Tekst ove deklaracije i aneksa prenosimo integralno:

- Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, u konsultaciji s partnerima sa zapadnog Balkana i u prisustvu relevantnih regionalnih aktera, danas smo zaključili sljedeće:

1. EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i načelima kao i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim historijskim, kulturnim i geografskim vezama i uzajamnim političkim, sigurnosnim i privrednim interesima.

2. Podsjećajući na samit u Solunu iz 2003. godine, EU ponovo potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi zapadnog Balkana. Na osnovu dosadašnjeg napretka partneri sa zapadnog Balkana ponovo su potvrdili posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru, povećanju svojih napora i uzajamnoj podršci.

Vjerodostojnost tih napora zavisi od jasne javne komunikacije.

3. EU je odlučna da pojača i intenzivira angažman na svim nivoima kako bi podržala političku, privrednu i društvenu transformaciju regiona, između ostalog kroz pojačanu pomoć koja se zasniva na konkretnom napretku partnera sa zapadnog Balkana u oblasti vladavine prava, kao i u društveno-ekonomskim reformama.

4. EU pozdravlja posvećenost partnera sa zapadnog Balkana preimućstvu demokratije i vladavine prava, naročito u pogledu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, dobrog upravljanja, kao i poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina. Djelotvorno provođenje reformi tih partnera počiva na tim temeljima. Civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

5. EU podržava opredjeljenje partnera sa zapadnog Balkana da nastave jačati dobrosusjedske odnose, regionalnu stabilnost i uzajamnu saradnju. To se naročito odnosi na pronalaženje i primjenjivanje konačnih, inkluzivnih i obavezujućih rješenja za bilateralne sporove ukorijenjene u naslijeđu prošlosti i na ulaganje dodatnih napora u pomirenje.

6. Izgradnja guste mreže veza i prilika sa EU i u regionu je presudno za zbližavanje naših građana i privreda, kao i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Nadovezujući se na ostvareni napredak, između ostalog kroz regionalne inicijative, zalažemo se da značajno poboljšamo povezanost u svim dimenzijama: transportnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj.

7. EU je saglasna sa poticanjem povoljnog tržišnog i investicionog okruženja na zapadnom Balkanu, kako bi se brže napredovalo u smjeru digitalne ekonomije i održivih društava koja vode računa o klimi u skladu sa Pariškim sporazumom.

Energetska sigurnost bit će prioritet, između ostalog kroz bolju energetsku efikasnost, bolju prekograničnu međusobnu povezanost, diversifikaciju izvora i pravaca kao i uravnoteženu kombinaciju raznih izvora energije uz bolju integraciju obnovljive energije.

8. Poseban naglasak stavit će se na stvaranje dodatnih prilika za mlade, osiguravajući pri tome da to doprinosi društveno-ekonomskom razvoju zapadnog Balkana.

9. U tu svrhu EU pozdravlja obavezivanje partnera sa zapadnog Balkana na, između ostalog, ubrzano provođenje pravne tekovine u skladu sa ugovorima o Energetskoj zajednici i Transportnoj zajednici, uklanjanje svih administrativnih prepreka na granicama, završetak regionalnog tržišta električne energije i hitno provođenje Višegodišnjeg akcionog plana za razvoj regionalnog ekonomskog područja iz jula 2017. godine. EU će nastaviti da podržava te napore.

10. EU i partneri sa zapadnog Balkana dijele brojne sigurnosne izazove koji iziskuju koordinirano pojedinačno i kolektivno djelovanje. Kada radimo zajedno možemo da se efikasno suočimo sa tim izazovima. Naša saradnja u zaustavljanju ilegalnih migracionih tokova pokazala je svoju vrijednost i dodatno će se razvijati.

11. Borba protiv terorizma i ekstremizma, uključujući finansiranje, radikalizaciju i povratak stranih terorističkih boraca iziskuju pojačanu saradnju među nama.

12. EU i partneri sa zapadnog Balkana uviđaju da su rezultati u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala od suštinskog značaja za političku i društveno-ekonomsku transformaciju regiona, kao i za regionalnu stabilnost i sigurnost, što je u najboljem interesu njihovih građana. EU pozdravlja to što su se obavezali na poduzimanje odlučnih mjera, u saradnji sa EU i u međusobnoj saradnji, protiv trgovine ljudima, uzgoja droge i krijumčarenja ljudi, droge i oružja.

13. EU pozdravlja doprinos partnera sa zapadnog Balkana zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZSBP) u svim njenim aspektima i očekuje postepeno produbljivanje saradnje u toj oblasti, a naročito veći nivo usklađenosti, posebno u pogledu pitanja od važnog zajedničkog interesa.

14. Protiv dezinformiranja i drugih hibridnih aktivnosti borit ćemo se zajedno uz veću saradnju u oblasti otpornosti, cyber sigurnosti i strateške komunikacije.

15. Kako bi se što brže poboljšao život naših građana u oblastima povezanosti i sigurnosti s obzirom na evropsku perspektivu zapadnog Balkana, EU je danas, na osnovu relevantnih aspekata saopćenja Komisije od 6. februara 2018. godine, pokrenula Program prioriteta iz Sofije za EU i zapadni Balkan koji je priložen uz ovu deklaraciju.

16. EU pozdravlja namjeru Hrvatske da bude domaćin samita EU – zapadni Balkan za vrijeme svog predsjedavanja 2020. godine.

17. Primamo k znanju da se naši partneri sa zapadnog Balkana slažu sa navedenim tačkama.

Aneks

Program prioriteta iz Sofije

Jačanje podrške vladavini prava i dobrom upravljanju pojačati podršku reformi pravosuđa i naporima za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući izgradnju kapaciteta za sprečavanje korupcije 

proširiti savjetodavne misije za vladavinu prava uz veću podršku država članica i EU

pojačati praćenje reformi kroz sistematičnije misije za stručnu provjeru zasnovanu na slučajevima

uvesti praćenje sudskih postupaka u slučajevima teške korupcije i organiziranog kriminala

raditi na poboljšanju mjerenja rezultata reforme pravosuđa

pružiti podršku zapadnom Balkanu posredstvom Evropskog fonda za demokratiju u oblasti nezavisnih i pluralističkih medija i civilnog društva 

Jačanje angažiranja u oblasti sigurnosti i migracije

pojačati zajednički rad na borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u skladu sa inicijativom za borbu protiv terorizma na zapadnom Balkanu

značajno poboljšati operativnu saradnju u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala u prioritetnim oblastima kao što su vatreno oružje, droga, krijumčarenje migranata i trgovina ljudima

pripremiti obnovljen akcioni plan za saradnju u vezi sa vatrenim oružjem radi efikasnijeg rješavanja pitanja ilegalnog vatrenog oružja i velikih zaliha oružja

povećati podršku izgradnji kapaciteta u oblasti cyber sigurnosti i borbe protiv cyber kriminala

poboljšati saradnju u oblasti upravljanja migracijom i granicama

dodatno poboljšati saradnju među oficirima za vezu koje su razmjestili EU (Evropska komisija i Agencija za evropsku graničnu i obalsku stražu), države članice i nadležni organi zapadnog Balkana

uspostaviti međuagencijsku radnu grupu EU PUP (pravosuđe i unutrašnji poslovi) koju će koordinirati Komisija

produbiti i proširiti značajnu saradnju i dijalog u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne politike/zajedničke sigurnosti i odbrambene politike

dodatno razviti saradnju u aktivnostima u vezi sa hibridnim prijetnjama, između ostalog poboljšanjem strateške komunikacije

Podržavanje društveno-ekonomskog razvoja uz poseban akcent na mladima

- proširiti Investicioni okvir za zapadni Balkan da bi se dodatno privukle i koordinirale investicije bilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija

značajno povećati pružanje garancija u sklopu Investicionog okvira za zapadni Balkan da bi se privukle privatne investicije

povećati podršku obrazovanju, a naročito pokrenuti pilot projekt za mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

udvostručiti sredstva programa Erasmus+ za region, uključujući uspostavu "Laboratorije za mlade zapadnog Balkana" u 2018. godini, pri čemu će se osigurati prostor za inovativno utvrđivanje politika kojima će se odgovoriti na potrebe mladih i za rješavanje problema odliva mozgova

proširiti obim i domašaj Regionalne kancelarije za saradnju mladih i uvesti program mobilnosti unutar regiona

osigurati ostvarenje napretka u provođenju regionalnog ekonomskog područja, između ostalog, većim radom na priznavanju kvalifikacija, i napretka u olakšavanju trgovine unutar zapadnog Balkana

ostvariti napredak u procesima učlanjenja Bosne i Hercegovine i Srbije u Svjetsku trgovinsku organizaciju

Jačanje povezanosti

- pokrenuti novi paket projekata u pogledu povezanosti (sa značajnim bespovratnim sredstvima EU kao finansijskom polugom) kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan, uključujući podršku za "plavi koridor" i "autoput mira" (Niš – Priština)

- podržati veće iskorištavanje prilika u okviru postojećih odredaba Instrumenta za povezivanje Evrope na zapadnom Balkanu

proširiti energetsku uniju EU na zapadni Balkan uz usmjeravanje na energetsku sigurnost i diversifikaciju izvora i snabdjevača, uključujući strategiju na regionalnom nivou radi iskorištavanja obnovljivih izvora energije, a naročito hidroenergije 

- raditi na završetku regionalnog tržišta električne energije na zapadnom Balkanu i osigurati njegovu integraciju u unutrašnje tržište električne energije EU, uključujući kroz inicijativu za gasno povezivanje u centralnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEC)

- dodatno podržati stvaranje jedinstvenog regulatornog prostora i efikasnog procesa za reformu energetskog tržišta u okviru Ugovora o osnivanju Energetske zajednice potpisati angažman/Memorandum o razumijevanju za izgradnju plinskog interkonektora Bugarska – Srbija 

- početi s primjenom Ugovora o Transportnoj zajednici i potpunim funkcioniranjem njenog sekretarijata

- potpisati sporazum o sjedištu Ugovora o Transportnoj zajednici (Beograd)

- podržati deklaraciju ministara o saobraćaju sa TEN-T dana u Ljubljani, uključujući akcioni plan za spisak prioritetnih graničnih prijelaza

- podržati deklaraciju ministara o sigurnosti u drumskom saobraćaju sa TEN-T dana u Ljubljani i povezani akcioni plan 

- podržati novu strategiju za željeznice kako bi se zapadni Balkan uključio u glavnu mrežu i tržište EU

Digitalna agenda za zapadni Balkan

- pokrenuti digitalnu agendu za zapadni Balkan, uključujući plan za olakšavanje smanjenja troškova rominga

- pokrenuti paket značajne tehničke pomoći za identifikaciju potencijalnih digitalnih investicija (uključujući širokopojasni pristup) kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan/Instrument pretpristupne pomoći

Podrška pomirenju i dobrosusjedskim odnosima na zapadnom Balkanu

- podržati borbu protiv nekažnjivosti kroz podršku Mehanizmu za međunarodne krivične sudove i Specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu kroz EULEX

- omogućiti učestvovanje u EU programu Kreativna Evropa 

- poticati jačanje veza među civilnim društvima zapadnog Balkana, između ostalog podržavanjem projekata u okviru Fonda za zapadni Balkan.

Ovaj program prioriteta primjenjivat će se na neutralan način u odnosu na pitanje statusa i neće utjecati na razgovore o sljedećem višegodišnjem finansijskom okviru.

NA VRH