Prodaja „Krivaje“ velika je prevara!

Kome je Vlade SDA - SDP predala giganta u ruke

A. DŽONLIĆ
01.10.2014 18:05

Federalna vlada, kojom upravljaju SDP i SDA, prije nekoliko dana u Zavidovićima je upriličila predizborno slavlje hvaleći se da je nakon niza godina uspjela riješiti problem Industrijskog preduzeća „Krivaja“.

Ortačka grupa od četiri firme iz Žepča i Zavidovića navodno je, za 8,7 miliona KM kupila bivšeg drvnog giganta te svu njegovu imovinu.

Portfolio kupaca

„Dnevni avaz“ došao je u posjed portfolija četiri firme u ortačkoj grupi, kao i originalnog ugovora s elementima o kupovini, koji pokazuju da se radi o smišljenoj predizbornoj prevari. Prema podacima LRC Kreditnog biroa koji omogućavaju da se izbliza vidi bonitet neke firme, preduzeća „Makro drvo“, „Prograd“ i „Marić“ Žepče te naknadno ubačeni „Fedis“ Zavidovići ukupno imaju 148 zaposlenih, deset puta manje nego firma koju kupuju.

fakicccc01

Kako pokazuje istraživanje "Dnevnog avaza", nijedna od ovih firmi nema ozbiljan angažman u proizvodnji namještaja i drvnoj industriji, ako se isključe trgovina i preprodaja trupaca. No, ono što zapanjuje jeste podatak da su tri žepačke firme prošle godine imale ukupnu dobit od svega 44.000 KM!

Preciznije, „Marić“ je poslovao negativno (u minusu 41.887 KM), a „Makro drvo“ i „Prograd“ u plusu (28.717 i 52.073 KM), ali su ukupni iznosi prometa, prodaje i zarade minorni u odnosu na, makar i usnulog, giganta kojeg kupuju.

faksicccc000222

I tu nije kraj. Jedna od firmi kupaca je i „Fedis“ iz Zavidovića, koji nema nijednog zaposlenog radnika, nema direktora, prometa, pa ni dobiti, jer je ta firma osnovana tek 11. septembra ove godine te naknadno ubačena u ortačku grupu!

Zastupnik firme Muhamed Šibonjić, bivši ministar u Vladi ZDK, od Vrhovnog suda FBiH 2006. godine je pravosnažno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Šibonjić je prvi put osuđen 2003., dok je bio ministar, ali nakon obnovljenog postupka zatvorska kazna je zamijenjena uvjetnom.

Sporni član

Ono što zabrinjava jeste i član 6. Ugovora o prodaji, koji je ovjeren kod notara 24. septembra. U njemu se „precizira“ izmjena člana 9. Ugovora te navodi da se „prodaja smatra okončanom isplatom cjelokupne kupoprodajne cijene“. A prodata je cijela tehnološko-ekonomska cjelina prodaje furnira, namještaja, usluga te hotel „Kristal“.

Na spisku od četiri kucane stranice nalaze se pilane, zgrade, saloni namještaja, proizvodne hale i skladišta, sušare, uslužni objekti, ambulante, upravne i zgrade organizacionih jedinica, računarski centar, knjigovodstvo, mašine, sirovine, deponije, magacini, bazeni, trafostanice, restorani...

Sve to zauzima skoro milion kvadratnih metara i dato je za 1,5 miliona KM u dvije rate te obavezu preuzimanja kredita kod Razvojne banke FBiH od 6,5 miliona KM, koje vraća nova firma, čijom se imovinom i garantira vraćanje kredita, ali ne imovinom kupaca.

Samo priključci struje, telefona i vode za ovu firmu (da ne spominjemo korištenje brenda „Krivaja“) koštaju koliko i buduća firma. Sve obaveze i dugovanja stare firme ostaju stečajnom upravniku u postupku, dakle, najvjerovatnije će biti isknjiženi.

Ponude koje Nikšiću nisu bile interesantne

niksic-krivaja1

Nikšić „Krivaju“ predao „žepačkoj grupi“

Duže od godinu i po lanac njemačkih proizvođača i trgovaca pokušavao je od federalnog premijera Nermina Nikšića (SDP) dobiti termin za sastanak na kojem bi prezentirao svoju viziju kupovine i obnove rada „Krivaje“. Više desetina dopisa, e-mailova, upita, poziva, bilo je uzaludno - iz Nikšićevog kabineta nije bilo odgovora.

Tokom ljeta i početkom septembra „Krivaju“ su željeli kupiti i bh. naftni magnati okupljeni u ortačku grupu, među kojima su bili „Sliško“ i HIFA, s kapitalom nekoliko stotina puta većim od onoga „žepačke grupe“.

Da je i ova prodaja, u kojoj je nuđen višestruko veći iznos, propala, potvrdio nam je jedan od učesnika u razgovorima, koji kaže da je jedino što su od stečajnog upravnika i Vlade FBiH dobili bio usmeni odgovor da „im za sada nije interesantna njihova ponuda“.

 

 

 

NA VRH