NOVALIĆ ZA AVAZ: Manjak u PIO riješit ćemo novim zapošljavanjem!

Premijer FBiH o prvoj godini mandata

Amil DUČIĆ

Vlada Federacije BiH spremna je za provođenje mjera iz Pisma namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i u tom smislu činimo sve da ispunimo zadate ciljeve, izjavio je u intervjuu za "Avaz" federalni premijer Fadil Novalić, koji je prekjučer s delegacijom MMF-a razgovarao o postizanju dogovora o novom kreditnom aranžmanu za našu državu.

- Istina, u ovom trenutku aranžman sa MMF-om zavisi od rješavanja otvorenih pitanja u bankarskom sistemu Republike Srpske, ali se nadam da će i ta prepreka biti ubrzo prevaziđena - izjavio je Novalić.

Prošli problemi

Odgovarajući na širok spektar aktuelnih pitanja u vezi s radom Vlade FBiH, koja je nedavno obilježila godinu mandata, Novalić je za naš list kazao da je sastav izvršne vlasti na čijem je on čelu izuzetno predano radio, "ali značajan dio ovog perioda bio je obilježen izostankom parlamentarne većine".

- U periodu donošenja nekih od najznačajnijih zakona, Vlada je radila u nepotpunom sastavu. Međutim, uspjeli smo realizovati većinu planiranih aktivnosti i time smo zadovoljni, ali ostaje još posla pred nama - rekao je Novalić.

U kojoj je mjeri došlo do poboljšanja rada Vlade nakon formiranja nove parlamentarne većine zajedno sa SBB-om najesen 2015?

- Formiranje nove parlamentarne većine za Vladu Federacije BiH bilo je izuzetno značajno prvenstveno radi ubrzanja rada, odnosno usvajanja zakona koje Vlada upućuje u parlamentarnu proceduru, a dio su Reformske agende i kao takvi važni stubovi ekonomske reforme. 

Šta možete reći o provođenju konkursnih procedura za imenovanje stručnih kadrova u nadzorne i upravne odbore u državnim preduzećima? 

- Te konkursne procedure su u toku. Komisije Vlade FBiH koje su formirane rade u skladu s planiranom dinamikom. Imenovanja će se naći na narednim sjednicama Vlade FBiH kako dokumentacija bude pristizala. Zaključio bih da sve ide svojim tokom.

Zašto ste nezadovoljni, kako ste to nedavno izjavili, brzinom gradnje autoputeva?

- Pa, treba imati u vidu da su krediti obezbijeđeni, ali nisu efektivni zbog neusvajanja akciza. Neki uslovi koji nisu zadovoljeni su van domašaja Vlade Federacije. Naravno, u oblastima kao što su investicije u ceste i autoceste želio bih vidjeti značajan napredak. Dakle, sredstva su obezbijeđena, a vremenski uslovi za gradnju povoljni. Nema, zaista, razloga za odgađanje realizacije ovih investicijskih projekata od velikog značaja za FBiH.

Partnerski odnos

Nakon ponovnog usvajanja Zakona o radu, očekuje se i ponovno potpisivanje Kolektivnog ugovora. Kakav je trenutni odnos Vlade sa socijalnim partnerima?

- Odnos Vlade FBiH sa socijalnim partnerima upravo je takav - partnerski. Siguran sam da je ponovno potpisivanje Općeg kolektivnog ugovora za sve strane u procesu tehničko pitanje, uzevši u obzir višemjesečne pregovore i postignuti dogovor. 

Kada će doći do stabilizacije penzijskog sistema? 

- Prošle godine potpisali smo sporazum s penzionerima i to je jedna od najznačajnijih mjera koja je temelj za sve reforme koje nam dolaze u okviru reforme PIO sistema. Međutim, krajem decembra bilježimo priliv od 15.000 novih penzionera. Raniji odlazak u penziju omogućio je postojeći zakon. U skladu s tim prilivom došlo je do kašnjenja isplata penzija u januaru i februaru, ali već od marta se situacija stabilizira. Moram naglasiti da ćemo užurbano nastaviti sa zapošljavanjem i investicijama, jer će novi priliv penzionera, iz decembra 2015. godine, kreirati novi deficit PIO u iznosu od šest miliona KM mjesečno.

Formirati privredne sudove

Šta je s najavljenim zakonskim rješenjima koja bi trebala omogućiti relaksiraniji rad na drugim reformama iz oblasti poslovnog okruženja?

- Prema Akcionom planu za provedbu Reformske agende, Vlada će se u narednom periodu fokusirati na sektor poslovne klime i konkurentnost. Poslovna klima podrazumijeva početak procesa formiranja privrednih sudova, uređenje stečajnog postupka, predstečajnog poravnanja, kao i kreiranje koncepta i rada na stvaranju okruženja za otvaranje takozvanog One Stop Shopa u svakoj općini. Na pratećim zakonima se radi i na tome će biti težište rada Vlade ovoj godini. 

Prvi put idemo s razvojnim projektima

U kojoj mjeri u ovoj godini može doći do iskorištavanja potencijala za investicije u sektor energetike te za gradnju kapitalnih projekata u ovoj oblasti?

- Naglasio bih da je prvi put nakon rata predviđeno finansiranje tri razvojna projekta u iznosu od tri miliona KM i konačno je ostvaren pomak u okviru energetskih projekata. Naprimjer, Hidroelektrana Vranduk ušla je u realizaciju. Radi se i na Vjetroparku Podveležje i Mesihovina. Što se tiče Termoelektrane Banovići, pregovori su završeni, te se radi se na obezbjeđenju garancije, dok za TE Tuzla Blok 7 teku pregovori koji se odnose na finansiranje ovog projekta.

NA VRH

Podijeli članak na