AFERE

Revizori razotkrili mućke poratnog „biznismena“: Šta je Patković uradio sa 675.000 maraka namijenjenih borcima?!

M. AŠČIĆ

Foto: Patković: Patriota preko leđa boraca


Mahinacijama i prevarama Šerifa Patkovića, propalog uzgajivača krava i novog megafona Bakira i Sebije Izetbegović, koji upravlja i trguje stotinama hiljada maraka iz budžeta FBiH namijenjenih boračkoj populaciji, ne nazire se kraj!

Način raspodjele 

Nakon što se obogatio na boračkim kreditima, odnosno otvarajući, a potom i ekspresno zatvarajući farme i mljekare, i to nakon što dobije hiljade maraka iz budžeta FBiH, ovaj poslijeratni „biznismen“ i ovisnik o državnim jaslama našao se i na tapetu federalnih revizora!

U revizorskom izvještaju za prošlu godinu, koji se odnosi na Ministarstvo za boračka pitanja Federacije, ukazano je na niz nepravilnosti u radu Fondacije za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije, čijeg je Upravnog odbora Patković predsjednik.

Revizori su tako utvrdili da je za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije lani utrošeno 675.000 KM, ali da „programom utroška sredstava tekućeg transfera za podršku Fondaciji nisu utvrđeni kriteriji za raspodjelu u skladu sa članom 37. Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2016. godinu“.

- Ne može se reći da je izvršen upravno finansijski nadzor nad radom Fondacije, kao i načinom raspodjele, kako kreditnih tako i bespovratnih sredstava - napisali su revizori, koji su konstatirali da se mora obavljati upravno-finansijski nadzor nad radom Fondacije.

  • Federalni revizori jasno ukazali na kršenje Zakona

    Federalni revizori jasno ukazali na kršenje Zakona


Nema izvještaja

Revizori su utvrdili da je proceduru odabira i dodjele sredstava provodila Patkovićeva fondacija, ali da odlukom o usvajanju programa utroška sredstava nije Ministarstvu dostavila konačan izvještaj o realizaciji sredstava, zbog čega je i formirana komisija da sve provjeri.

- Komisija je u izvještaju konstatirala da sredstva od 166.200 KM nisu raspoređena na odgovarajuće pozicije kontnog plana, da ukupna planirana sredstva za rad od 254.500 KM nisu prikazani u skladu s kontnim planom i nisu utvrđeni kriteriji za planiranje i raspodjelu sredstava interventne bespovratne pomoći - naveli su revizori.

Mućke i sa 1,3 miliona KM za boračke zadruge 

Revizori su utvrdili da je bilo nepravilnosti i u transferima za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga, na šta je utrošeno 1.300.000 KM. Član komisije koja predlagala raspodjelu ovih sredstva i obavljala provjere je i Patković. Ova komisija donijela je Poslovnik o radu. Ali, revizori su bili jasni:

- Raspodjela sredstava transfera za zapošljavanje boračkih kategorija putem boračkih zadruga u iznosu od 1.300.000 KM za 95 korisnika, nije izvršena na osnovu kriterija koji su jasni i mjerljivi. Prema datoj dokumentaciji, komisija je bodovanje vršila zbirno, a ne pojedinačno.

NA VRH

Podijeli članak na