FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA Šokantni detalji teksta magazina „Dani” od 20. oktobra 2000. godine (303)

„Trebević 2” sakrio dio stvarnih namjera i ciljeva plana akcije „Ševa”

E.D.A.
12.04.2018 16:03

Foto: U tekstu se tvrdi da je cilj akcije „Trebević 2” bio ostvariti punu kontrolu na teritoriji grada Sarajeva

- Dakle, već je „Trebević 2” sakrio dio stvarnih namjera i ciljeva plana akcije „Ševa” i ima za cilj "ostvariti punu kontrolu na teritoriji grada Sarajeva" - pišu „Dani” u nastavku teksta „Tajna operacije Ševa” od 20. oktobra 2000. godine te dalje preciziraju: 

Težak zadatak

- Na taj način treba obezbijediti da se sukobi ne prošire, a zadatak koji se postavlja pred vojnike i policajce glasi: "Sva naoružana lica razoružati, identificirati, izvršiti njihovo privođenje u najbližu policijsku stanicu."

Nimalo lak i još manje precizan zadatak dobili su mješovita grupa sastava dva voda Bataljona vojne policije Štaba vrhovne komande, dva voda CSB Sarajevo „Lasta” i dva voda MUP-a RBiH jačine po 60 ljudi koji su trebali blokirati komandu Desete brdske, komandu Trećeg bataljona Desete brdske, jurišnog odreda Desete brdske.

Naredba glasi: "Spriječiti napuštanje objekata i onemogućiti izvršenje razvoja jedinica za borbenu intervenciju prema drugim objektima. Lica u objektu pozvati na pregovor u slučaju pružanja otpora, neutralisati vatrene tačke za privremeno onesposobljene objekte."

Mješovite snage

Komanda nad mješovitom grupom pripala je Jozi Anđiću, a za zamjenika je imenovan Amir Čorbo.

Komandu Prvog bataljona Desete brdske trebale su blokirati mješovite snage od 20 vojnih policajaca iz Bataljona vojne policije i 10 policajaca iz manevarske čete CSB. Jedinicom komanduje Danijel Burazerović, a zadatak glasi: "Izvršiti punu blokadu objekta, onemogućiti njegovo napuštanje; u slučaju pružanja otpora neutralisati spoljno obezbjeđenje, ljudstvo i objekte, pozvati na predaju i primjenom svih raspoloživih sredstava i ovlaštenja prinuditi na predaju i lišiti slobode."

Objekte Izviđačke čete Devete motorizirane blokiraju mješovite snage MUP-a sa sedam pripadnika Bataljona vojne policija; objekte Jurišnog odreda Devete motorizirane u Romanijskoj ulici blokiraju mješovite snage CSB Sarajevo sa dva odjeljenja Crnih labudova; komandir jedinice Avdo Subašić. Objekte Čete vojne policije Devete motorizirane blokiraju Laste i SJB Stari Grad, a komanduje Željko Lukežić – precizirali su „Dani”, donoseći detalje dodijeljenih zadataka iz akcije „Trebević 2”.

  • Mušan Topalović Caco komandovao je Desetom brdskom
    Mušan Topalović Caco komandovao je Desetom brdskom

Ševko Halilović, Enver Mujezinović i Himzo Popović bili zaduženi za informativne razgovore

- Zgradu Tekstilne tehničke škole blokiraju snage CJB Stari Grad i dio jedinica Prvog korpusa, komanduje Enes Bezdrob. Objekte Gardijske brigade Delta blokiraju snage Drugog ešalona; Drugi samostalni bataljon na Stomatološkom fakultetu blokiraju snage drugog ešalona - komanduju starješine Prvog korpusa. Rezervni ešalon dobija u zadatak privođenje, a komandir mješovite ekipe je Stjepan Vlašić. Za svako lice koje se privede formirati ekipu od policajca, operativca, dva policajca ili vojnika iz Korpusa. Privremenim sabirnim centrom rukovodi Reuf Jahić ili njegov zamjenik, a za informativne razgovore zadužena je mješovita ekipa: Ševko Halilović i Enver Mujezinović, te Himzo Popović. Na kraju je grupa za komandovanje akcijom „Trebević 2”: Ismet Dahić, Vahid Bogunić, Kemo Ademović, Rusmir Mrković i Dževad Radžo – prenijeli su „Dani” 20. oktobra 2000. godine.

(Sutra: Šta otkriva informacija o sukobima nadležnosti vojske i policije)

Vezane vijesti

FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Vojna tajna, strogo povjerljivo
FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Tajna operacije „Ševa”
NA VRH