STUDIJE Saradnja Zapada na Balkanu

Svjetska banka sa EU ulaže stotine miliona eura

U posljednje dvije godine u dva projekta u BiH uloženo 105,8 miliona eura <195> Pojedinačno Hrvatska najbolje prošla

S. NUMANOVIĆ
08.10.2018 19:39

Svjetska banka (WB) u posljednje dvije godine u Bosnu i Hercegovinu je investirala više od 100 miliona eura, pokazuje analiza jedne agencije Evropskog parlamenta (EP). 

Think-tank organizacija ovog tijela istražila je ulaganja WB-a u Evropu i posebno zapadni Balkan. 

Stotine milijardi

Od osnivanja daleke 1944. godine, Svjetska banka investirala je stotine milijardi dolara u Evropu.   

Istraživački centar EP-a u svojoj analizi navodi da se ulaganje WB-a u Evropu mijenjalo kako se mijenjao Stari kontinent. U početku je novac išao u obnovu kontinenta teško razorenog Drugim svjetskim ratom.

Slično je bilo i na zapadnom Balkanu od kraja devedesetih godina naovamo.   

Tako je 2017. i ove godine WB u dva projekta u BiH uložio 105,8 miliona eura. Prošle godine Federaciji BiH odobreno je 54,68 miliona eura za rekonstrukciju cesta. Ove godine Republika Srpska dobila je 51,3 miliona eura za obnovu željeznice.

Centar navodi i da je u posljednjih pet godina najviše novca za pojedinačne projekte dobila Hrvatska – skoro 175 miliona eura za dva projekta u željeznice i ceste.   

Plus, Hrvatska je dobila i 19 miliona eura za modernizaciju aerodroma.

Svjetska banka, prema ovom istraživanju, sve naglašenije ulaže u putnu infrastrukturu i tijesno koordinira svoje aktivnosti s onime što radi Evropska komisija.

Ove dvije institucije posebno su agilne bile na Kosovu, nakon što se ta država osamostalila. Brisel i Vašington, gdje je sjedište WB-a, i dalje tijesno sarađuju u ovoj nekadašnjoj jugoslavenskoj pokrajini, mada je finansijski obim poslova manji nego ranije.

Svjetska banka prisutna je i u širem rejonu Balkana – posebno u Rumuniji i Mađarskoj, te Turskoj.

Poslovi u Temišvaru

Istraživački centar EP-a prenosi da WB u Temišvaru realizira nekoliko projekata vrijednih 25 miliona eura, kako bi se poboljšala infrastruktura.

Navodi se i da je ova finansijska institucija pridruženi član Investicijskog fonda EU za zapadni Balkan (WBIF). Preko njega samo prošle godine u region je ubrizgano 16 milijardi eura za desetine projekata. Istraživački centar ističe da je i za WB fokus sada pomjeren na regionalne projekte koji približavaju države zapadnog Balkana. To je i rastući fokus EU.

Za projekte izdvojeno 412,6 miliona eura

Svjetska banka pridruženi je član WBIF-a. Ovo tijelo osnovala je 2009. godine Evropska komisija, a pridružile su joj se Evropska investicijska banka (EIB), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

Iz sredstava Programa pretpristupne pomoći (IPA) za period 2014. – 2020. čak milijarda eura ostavljena je „po strani“ za realizaciju projekata koje odobri WBIF. Do sada je potrošeno 412,6 miliona eura kroz 46 odobrenih projekata.

Svjetska banka dala je 9,2 miliona eura svojih sredstava za realizaciju skoro četvrtine ovih projekata.

     
NA VRH