VREMEPLOV Iz zapisnika s Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a

U vatri borbe skovano jedinstvo naroda je najljepša i za budućnost BiH najznačajnija pobjeda

Prvim zasjedanjem predsjedavao je dr. Vojo Kecmanović, a zamjenici su bili Avdo Humo, Đuro Pucar Stari, Aleksandar Preha, te sekretar Hasan Brkić

K. KEŠMER
25.11.2018 07:51

Zasjedanje ZAVNOBiH-a

Pred nama su krupni zadaci, na našem putu biće još mnogo teškoća i žrtava. Ali cilj koji su preda se postavili, u ovom surovom prelomnom dobu za čitavo čovječanstvo, najbolji sinovi naše kroz vijekove ponižavane, ugnjetavane i mrcvarene domovine takav je da za njega nije prevelika nikakva žrtva.  

Kroz vijekove smo bili tuđi robovi, a povrh toga jedni drugima nekad dželat, a nekad žrtva. Hoćemo i bićemo ljudi slobodni i braća u domovini koja nas je sve odnjihala. Prožeti istinskom ljubavlju prema svojoj zemlji, duboko vjerujući u snagu svojih naroda, u pravednost i opravdanost naše borbe, mi ćemo, ne prezajući ni od kakve opasnosti, ići nepokolebljivo svome cilju i mi ćemo pobijediti.

Najviši organ vlasti

Dio je to uvodnog govora Radoljuba Čolakovića, predsjednika radnog Predsjedništva Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBiH), pred historijsku sjednicu ovog tijela – 25. novembra 1943. godine.

Prvim zasjedanjem predsjedavao je dr. Vojo Kecmanović, a zamjenici su bili Avdo Humo, Đuro Pucar Stari, Aleksandar Preha, te sekretar Hasan Brkić. Počelo je tog 25. novembra u 19 sati, a završilo 26. novembra u četiri sata ujutro.

Prvo je to tijelo antifašističkog pokreta BiH, koje se razvilo o nosioca državnosti BiH, te djelovalo kao najviši organ vlasti.

Osnivačkoj sjednici Skupštine prisustvovalo je 247 delegata iz svih krajeva BiH, od kojih 173 s pravom glasa.

Zbratimljena zajednica

Odbornici su usvojili Rezoluciju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima BiH u kojima se ističe da ubuduće BiH i njene narode u zemlji i inostranstvu, mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i AVNOJ. Ovim aktima istovremeno je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata.

Zaključci i govori koji su tada iznosili delegati aktuelni su i danas i vrlo se lako mogu preslikati u današnji kontekst u kojem se BiH, nažalost, još ne nalazi, a trebala bi.

Porazi Hitlerovi na bojnom i političkom polju, razmah narodnooslobodilačke borbe i uspjesi naše Narodnooslobodilačke vojske, koja je svojim stavom prema Muslimanima i Hrvatima kao cjelini već odavno uživala njihove simpatije, omogućili su da se u vatri borbe kuje borbeno jedinstvo naroda Bosne i Hercegovine. To je najljepša i za budućnost Bosne i Hercegovine najznačajnija pobjeda našeg narodnooslobodilačkog pokreta – Radoljub Čolaković. 

Dan kada smo se sastali iz svih krajeva Bosne i Hercegovine da prvi put slobodno, bez ičijeg tutorstva, izaberemo najviše političko predstavništvo Bosne i Hercegovine, kad smo se iz svih krajeva istočne Bosne, centralne Bosne, Krajine, Hercegovine, neko sa fronta, neko iz naroda, okupili da utemeljimo veliko istorijsko djelo — biće najveći i najsretniji dan u istoriji čitavog naroda ove zemlje... 

...Ta i takva politika u Bosni i Hercegovini, razdvajanja Srba, Hrvata i Muslimana i huškanja jednih na druge i od velikosrba i velikohrvata i muslimanskog političkog vodstva dovela je dotle da je Bosna i Hercegovina 20 godina bila svačija više nego svoja, bila ropkinja čitavih 20 godina, bila zapuštena i zanemarena u svakom pogledu, bila u rukama narodnih zulumćara ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska... – Osman Karabegović.

...Politika Osmanlija, Beča, Pešte i Berlina, a kasnije i politika protunarodnih režima u staroj Jugoslaviji, razdvajala je i zavađala Srbe, Hrvate i Muslimane u Bosni i Hercegovini, dok je narodnooslobodilački pokret stvorio od Bosne i Hercegovine primjer borbenog jedinstva i bratstva svim našim narodima.  

Narodi Bosne i Hercegovine u borbi koja je zadivila čitav svijet, izgradili su svoju istinski demokratsku vlast koja počinje od seoskih NOO-a pa završava ZAVNOBiH-om kao najvišim političkim predstavništvom naroda Bosne i Hercegovine. Danas treba da se postavi princip narodnog samoodređenja, što znači da sam narod, bez ičije pomoći sa strane, ostvari pravo da i u budućnosti sam ravna svojom sudbinom, izgradivši putem narodno-oslobodilačke borbe temelje jedinstva i bratstva. Bosna i Hercegovina stvorila je uslove za ostvarenje principa narodnog samoodređenja... – Ivan Ribar.

...Drugovi i drugarice, braćo i sestre, prije nego završimo, hoću da kažem nekoliko riječi. Jedan od drugova reče da mi danas držimo nešto što ni jedna porobljena zemlja na svijetu ne može da drži — a to je parlamentarno zasjedanje. Naša vojska i narod, i politika naših vođa, zaista ostvarili su čuda. Nesumnjivo, velika pobjeda. Ali mi smo imali još takvih slavnih pobjeda... – Vojislav Kecmanović 

NA VRH