POSTIGNUTO NEMOGUĆE Novi pogled na kvantni svijet

Naučnici sa univerziteta u Varšavi došli do velikog otkrića

(Al. Ti.)
24.07.2016 23:10

Sve donedavno, naučnici su mislili da osnovni zakoni fizike ne dozvoljavaju jednu stvar – stvaranje holograma od jedne jedine čestice svjetlosti. Međutim, upravo to je pošlo za rukom naučnicima sa Univerziteta u Varšavi.

Za razliku od fotografije, holografija reprodukuje prostorne objekte u trodimenzionalni oblik. Ova pojava počiva na nečemu što se zove klasična interferencija, do koje dolazi kada se dva talasa sretnu i formiraju novi talas.

Međutim, klasična interferencija neizvodljiva je kada je riječ o fotonima, jer njihove faze neprestano flukturiraju.

Ipak, naučni tim sa Univerziteta u Varšavi pokušao je to da postigne interakcijom talasnih funkcija fotona, piše magazin Business Insider.

“Talasna funkcija predstavlja osnovni koncept u kvantnoj mehanici i srž je jednog od njenih najvažnijih principa - Šredingerove jednačine. U rukama vještog fizičara, funkcije bi bile nešto nalik tutkalu koji koriste vajari. Kada ih oblikuje stručna ruka, mogle bi da posluže kao kalup za stvaranje modela sistema kvantnih čestica.

Prilikom snimanja ponašanja ovih fotona, naučnici Radoslav Krapkievic i Mihal Jahura primijetili su postojanje dvofotonske interferencije.

Pri dvofotonskoj interferenciji, ponašanje parova određenih fotona tokom laserskog rasijecanja svjetlosti je nasumično. Ali, neodređeni fotoni ispoljavaju kvantnu interferenciju, koja vrši uticaj na njihovo ponašanje. Parovi se uvijek zajedno prenose ili odbijaju.

Prateći ovaj eksperiment, naučnici su se zapitali da li bi dvofotonska kvantna interferencija mogla da bude korištena nalik klasičnoj interferenciji u holografiji kako bi se pomoću određenih fotona dobile dalje informacije o neodređenim fotonima.

“Došli smo do sljedećeg iznenađujućeg zaključka: Ispostavilo se da pravac kvantne intereferencije koju ispoljavaju fotoni zavisi od oblika njihovih talasnih frontova”, izjavo je Krapkievic za Phys.org

Ovo otkriće moglo bi da označi početak nove ere kvantne holografije, koja bi naučnicima pružila novi uvid u posmatanje kvantnih fenomena.

“Ovaj eksperiment jedan je od prvih koji nam omogućavaju direktno posmatranje osnovnih parametara talasnih funkcija fotona – njihove faze – vodeći nas korak bliže ka razumijevanju toga šta je zaista talasna funkcija”, rekao je Jahura.

Naučnici se nadaju da će ovaj metod omogućiti stvaranje holograma kompleksnijih kvantnih objekata, što može označiti istupanje van granica fundamentalne nauke i primenu u stvarnom svijetu.

 

NA VRH