Mislav Slade-Šilović: Postavljanje članova uprava za digitalizaciju važan korak za ubrzanje digitalne transformacije regije

Avaz.ba
27.09.2017 10:39

Digitalna transformacija je nezaustavljiv proces koji mijenja način poslovanja i života širom svijeta. O digitalnoj transformaciji se kod nas još uvijek nedovoljno priča, zbog čega se istaknula regionalna konferencija ”Bosnia goes digital”, koju 28. septembra organizira kompanija QSS. Na konferenciji ”Bosnia goes digital” o digitalnoj transformaciji iz svojih primjera uspješnih kompanija pričat će ugledni govornici - Davor Tremac direktor za jugoistočnu Europu iz Ubera, Sonja Popović, direktorica SAP-a, Mislav Slade-Šilović, viši menadžer iz konzultantske kuće PricewaterhouseCoopers, Jasmin Marić, direktor poslovnog razvoja OlX-a i Nedim Hamzić, menadžer Odjela za odnose sa javnošću i standardizaciju iz Lutrije BiH.

Mi smo o digitalnoj transformaciji pričali sa Mislavom Slade-Šilovićem, višim menadžerom konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers.

Šta nekoj kompaniji ili industriji donosi digitalna transformacija?

Digitalna transformacija kroz radikalnu tranziciju ekonomije donosi brojne prilike, ali i suočava tržište sa izazovima. Ako govorimo o proizvodnoj industriji na razini EU-17 zemalja, procjena je da, ukoliko se do 2025. godine ne provede adekvatna digitalna tranzicija, potencijalna propuštena dodatna vrijednost dosegla bi 605 milijardi EUR, što je 10% industrijske baze Europe.

Novi podaci, povezanost, automatizacija i digitalna korisnička sučelja ugrožavaju današnje poslovne modele i lanac vrijednosti. Kompanije moraju preispitati svoje proizvode i kompentecije, te ukoliko žele nastavit rasti, unaprijediti svoju zrelost i “digital IQ”. Ako uspoređujemo industriju 3.0 koja se fokusirala na automatizaciju pojedinih strojeva ili procesa, industrija 4.0 se fokusira na potpunu digitalizaciju sve fizičke imovine, te njene integracije u digitalni ekosistem sa ostalim dionicima. Koristi digitalne transformacije manifestirat će se na rastu prihoda ali i smanjenju troškova, a najveće koristi imat će krajnji korisnici.

Šta je potrebno za uspješnu provedbu digitalne transformacije neke kompanije?

Sveobuhvatna transformacija je kompleksan procss koji zahtijeva angažman cijele organizacije te velik fokus top menadžmenta. Kompanije prije svega trebaju definirati svoju digitalnu strategiju koja mora odgovoriti na ključna pitanja; kako će digitalizacija utjecati na poslovni model i poziciju na tržištu, koji dio poslovnog modela je ranjiv i podložan “distruptionu”, koje nove kompetencije trebaju za digitalnu transformaciju, itd.

Nastavno na strategiju, kompanije moraju prilagoditi svoje operativne modele, IT sustave, izgraditi digitalne kompetencije te prilagoditi svoju korporativnu kulturu koja vrlo često i bude najveća prepreka sveobuhvatne digitalizacije.

Digitalna transformacija ne mijenja samo način prezentacije proizvoda i usluga, ona mijenja poslovne procese i način kako kompanija osmišlja i nudi proizvode i usluge. Digitalizacija često otvara mogućnost razvijanja potpuno novih proizvoda i usluga te ulazak na tržišta na kojima kompanija nije ranije bila prisutna.

Zbog toga sve više uprava u svoj sastav uvrštava člana uprave za digitalizaciju (Chief Digital Officer - CDO). Prema istraživanju PwC-a, u 2016. godini 19% kompanija odgovorilo je da na razini uprave ili top menadžmenta ima poziciju CDO-a, što je velik skok u odnosu na podatke iz 2015. godine kada je bilo samo 6% pozitivnih odgovora. Kompanije u našoj regiji moraju ubrzati process digitalne transformacije kako bi ostale konkurentne.

Što je posao člana uprave za digitalnu transformaciju?

Član uprave za digitalnu transformaciju treba voditi kompletan proces digitalizacije, treba objediniti pojedinačne projekte digitalizacije koje se provode u raznim dijelovima organizacije, ali i razvijati kompetencije zaposlenih te mijenjati kulturu organizacije u skladu sa željenim rezultatima procesa digitalne transformacije.

S obzirom na brzinu tehnološkog napretka koja donosi nove disruptivne poslovne modele u sve veći broj industrija, kao i na sve veća očekivanja kupaca, proces prilagodbe kompanija će biti sve zahtjevniji i sve važniji ne samo za poslovni uspjeh, već i za opstanak kompanija na tržištu.

NA VRH