Telekomi su obavezni koristiti najbolje modele zaštite

Dogovor Evropskog vijeća i Evropskog parlamenta: Jeftiniji pozivi iz EU prema inozemstvu

S. N.

Svi građani Evropske unije do 2020. godine moraju imati slobodan pristup 5G mreži mobilne telefonije i bitno niže cijene poziva u međunarodnom saobraćaju. 

Evropski parlament i Evropsko vijeće saglasili su se da telekom operateri unutar EU moraju limitirati cijenu impulsa za međunarodne pozive s mobilnih telefona na 19 eurocenti, dok će isti tip poziva s fiksnih telefona moći biti do šest eurocenti za impuls. Operateri su dužni omogućiti najviše standarde sigurnosti za korisnike "pametnih telefona" i pružiti im nesmetan pristup aplikacijama koje žele instalirati. 

Države EU morat će telekomima, pak, osigurati pristup postojećoj infrastrukturi kako bi se umanjila potrebna investicija za osiguranje 5G mreže za sve stanovnike EU. 

Korisnicima pre-paid paketa mobilne telefonije dato je i pravo na odštetu ukoliko prelaze s jednog operatera na drugi. Kredit koji su u trenutku prelaska imali, mora im se vratiti, te osigurati daljnje nesmetano korištenje telefona. U ugovorima koje potpisuju moraju se jasno istaći i prava koja kao novi korisnici imaju i mehanizmi zaštite koji su im na raspolaganju. Također, pravo na korištenje istog broja, prilikom prelaska kod drugog operatera, zagarantirano je. 

Telekomi su obavezani koristiti najbolje modele zaštite kako bi se rizici sveli na najmanju moguću mjeru. Evropska agencija za regulaciju elektronskih komunikacija (BEREC) zadužena je da prati provođenje mjera usvojenih kasno sinoć u Briselu. 

Zanimljivo je i da je naređeno da operateri omoguće najjednostavnije moguće korištenje telefona u slučaju vanrednih situacija, poput elementarnih nepogoda ili terorističkih napada. Sistem 122 razvijen je u cijeloj EU i očekuje se da operateri maksimalno pojednostave i poboljšaju aplikacije koje se mogu koristiti u takvim situacijama. One moraju sadržavati i opcije geolociranja i brzog slanja neophodnih sadržaja.

NA VRH

Podijeli članak na