ISTRAŽIVANJE Nova vrsta za nauku "Trichothyas jadrankae"

U Crnoj Gori pronađena nova endemska vrsta

Vijesti.me
14.03.2018 17:23

Istraživanja su pokazala da je više od 40 posto endemičnih vrsta u Crnoj Gori ugroženo, pri čemu je izgradnja malih hidroelektrana prepoznata kao glavni faktor ugrožavanja staništa endemičnih vrsta u Crnoj Gori.

Nova vrsta za nauku "Trichothyas jadrankae" otkrivena je u Crnoj Gori, javljaju Vijesti.me.

Vrsta je opisana iz Poseljanskog potoka u neposrednoj blizini Skadarskog jezera.

Autor nove vrste je profesor Vladimir Pešić s Univerziteta Crne Gore, a vrsta je opisana u časopisu "Zootaxa" - vodećem međunarodnom časopisu iz oblasti Biodiverziteta.

Ovo je treća poznata vrsta iz grupe Kashmirothyas - prva vrsta iz ove grupe je opisana iz Kašmira s visinom od preko 2.500 metara, a druga vrsta poznata je s granice Turske i Gruzije.

"Trichothyas jadrankae" vjerovatno je endem s najužom distribucijom u crnogorskoj fauni.

Otkriće je realizirano u toku projekta izučavanja utjecaja antropogenih faktora na Endemične vrste u crnogorskim vodenim sistemima koji je realiziran u toku 2016.-2017. godine u saradnji s naučnim institucijama iz Poljske (Univerziteti u Scecinu i Lodzu).

Istraživanja su pokazala da je više od 40 odsto endemičnih vrsta u Crnoj Gori ugroženo, pri čemu je izgradnja malih hidroelektrana prepoznata kao glavni faktor ugrožavanja staništa endemičnih vrsta u Crnoj Gori.

Tagovi

Crna Gora
NA VRH