Avaz Logo

PRINT

TRI DECENIJE

najtiražniji i najutjecajniji list u Bosni i Hercegovini.

3.500

različitih prodajnih objekata na kojima se svaki dan dostavlja “Dnevni avaz”.

61%

čitanosti na teritoriji države Bosne i Hercegovine.

10000 km

naša vozila pređu svaki dan kako bi dostavili novinu na prodajne objekte.

format

2/1
(52 x 35,4)

format

1/1
(25,5 x 35,4)

format

1/2 V
(12,5 x 35,4)

format

1/2 H
(25,5 x 17,5)

format

1/3 V
(8,2 x 35,4)

format

1/3 J
(12,5 x 23)

format

1/3 H
(25,5 x 11,5)

format

1/4
(12,5 x 17,5)

format

1/4
(17,5 x 12,5)

format

1/4 H
(25,5 x 8,5)

format

1/6
(12,5 x 12,5)

format

1/8 V
(8,2 x 12,8)

format

1/8 H
(12,5 x 8,5)

format

1/16
(8,2 x 6,4)

format

1/16
(12,5 x 4,2)

format

JUNIOR PAGE
(16,8 x 25,2)

Kontakt

Marketing služba “avaz-roto press”

e-mail: [email protected]

telefon: +387 33 281 356

Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo