1
SARAJEVO
2
ISTOČNA ILIDŽA
3
SAZNAJEMO
4
TREBA BITI OPREZAN
5
SLOVENIJA
6
STRAVIČNO
7
OTKRIVAMO
8
SARAJEVO
9
KAO U FILMOVIMA
10
SARAJEVO
11
IZRAEL
12
NAMJEŠTANJA
13
LIČNOST DANA
14
DRAMA
15
ESTRADA
16
ŠOKANTNO