Kontakt

AVAZ ROTO PRESS d.o.o.

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

Redakcija online izdanja

tel: +387 33 281 360

e-mail: [email protected]

Marketing

tel: +387 33 281 356

e-mail: [email protected]

Smrtovnice

tel: +387 33 281 717

fax: +387 33 281 412

e-mail: [email protected]

web: digital.avaz.ba/smrtovnice

Pretplata

tel: +387 33 281 361

tel: +387 33 281 364

e-mail: [email protected]

Štampa

GIK OKO d. d. Sarajevo

Džemala Bijedića 185

tel: +387 33 455 333

Redakcija “Dnevnog avaza”

Unutrašnja politika rubrika

tel: +387 33 281 377

DESK

tel: +387 33 281 398

Redakcija i Uprava

tel: +387 33 281 393

Panorama i mreža dopisnika

tel: +387 281 409

Biznis

tel: +387 33 281 455

Sarajevska hronika

tel: +387 33 281 380

Crna hronika

tel: +387 33 281 413

RTV Extra

tel: +387 33 281 421

Kultura

tel: +387 33 281 421

Sportska

tel: +387 33 281 417

DOPISNIŠTVA

Zenica

Marjanovića put bb (zgrada Jabuka)

tel: +387 32 424 440

fax: +387 32 424 441

Tuzla

Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasaž)

tel: +387 35 257 277

tel: +387 35 257 477

Bihać

Alibega Firdusa 2

tel: +387 37 222 051

Mostar

Husnije Repca bb

tel: +387 36 558 891

fax: +387 36 558 890

Gračanica

tel: +387 35 702 043

Goražde

Šukrije Kukavice 12

tel: +387 38 222 251

Avaz